Bài tập trắc nghiệm Nguồn hidrocacbon thiên nhiênChuyên đề: Hidrocacbon thơm

Bài tập trắc nghiệm Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

Câu 1: Phương pháp chủ yếu để chế biến dầu mỏ là:

A. Nhiệt phân    B. Thủy phân

C. Chưng cất phân đoạn    D. Cracking và rifoming.

Quảng cáo

Câu 2: Thành phần chính của dầu mỏ là:

A. Hỗn hợp hidrocacbon    B. Dẫn xuất hidrocacbon

C. Hợp chất vô cơ    D. Hidrocacbon thơm.

Câu 3: Cracking là quá trình:

A. bẻ gãy phân tử hiđrocacbon nhờ tác dụng của nhiệt hoặc của xúc tác và nhiệt.

B. đồng phân hóa các phân tử.

C. hidro hóa và đóng vòng phân tử dưới tác dụng của nhiệt và xúc tác.

D. biến đổi cấu trúc của hiđrocacbon từ không phân nhánh thành phân nhánh, từ không thơm thành thơm dưới tác dụng của nhiệt và xúc tác.

Câu 4: Nguồn cung cấp chủ yếu của hidrocacbon:

A. Khí thiên nhiên    B. Dầu mỏ

C. Khí dầu mỏ    C. Than đá

Quảng cáo

Câu 5: Quá trình biến đổi cấu trúc của hiđrocacbon từ không phân nhánh thành phân nhánh, từ không thơm thành thơm dưới tác dụng của nhiệt và xúc tác gọi là:

A. Crackinh    B. Rifocming

C. đồng phân hóa    D. Nhiệt phân

Câu 6: Dầu mỏ là:

A. hỗn hợp phức tạp gồm hàng trăm hiđrocacbon thuộc các loại ankan, xicloankan, aren, ngoài ra còn có một lượng nhỏ các chất hữu cơ chứa oxi, nitơ, lưu huỳnh và vết các chất vô cơ.

B. hỗn hợp các dẫn xuất hidrocacbon.

C. hỗn hợp gồm các hidrocacbon

D. gồm nhiều hidrocacbon và hidrocacbon thơm.

Câu 7: Khí thiên nhiên

A. thu được khi nung than đá    B.có trong dầu mỏ

C. khi chế biến dầu mỏ    D. khai thác từ các mỏ khí.

Câu 8: Thành phần của khí thiên nhiên và của khí dầu mỏ là:

A. Metan    B. Ankan và anken

C. Dẫn xuất hidrocacbon    D. các chất vô cơ.

Quảng cáo

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Thành phần hóa học dầu mỏ gồm nhiều hidrocacbon.

B. Khí thiên nhiên và khí dầu mỏ chủ yếu là khí metan.

C. thành phần khí thiên nhiên và dầu mỏ gần giống nhau.

D. Khí dầu mỏ chứa nhiều metan hơn khí thiên nhiên.

Câu 10: Chưng cất nhựa than đá thu được

A. metan và các chất vô cơ

B. hidrocacbon thơm, dị vòng thơm và dẫn xuất của chúng.

C. các hidrocacbon và một số chất vô cơ

D. các hidrocacbon, dẫn xuất hidrocacbon, mộ số chất vô cơ.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. D2. A3. A4. B5. B
6. A7. D8. A9. D10. B

Tham khảo các bài Chuyên đề 7 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-hidrocacbon-thom.jsp


Khóa học 12