Bài tập trắc nghiệmPhản ứng thếChuyên đề: Hidrocacbon thơm

Bài tập trắc nghiệmPhản ứng thế

Câu 1: Phản ứng Benzen tác dụng với clo tạo C6H6Cl6 xảy ra trong điều kiện:

A. có bột Fe xúc tác    B.có ánh sánh khuyếch tán

C.có dung môi nước    D.có dung môi CCl4

Quảng cáo

Câu 2: Dãy các nhóm thế làm cho phản ứng thế vào vòng benzen dễ dàng hơn và ưu tiên vị trí o- và p- là:

A.CnH2n+1, -OH, -NH2,    B.–OCH3, -NH2, -NO2

C.–CH3, -NH2, -COOH    D.–NO2, -COOH, -SO3H

Câu 3: Dãy gồm các nhóm thế làm cho phản ứng thế vào vòng benzen dễ dàng hơn và ưu tiên vị trí m- là:

A.-CnH2n+1, -OH, -NH2     B.–OCH3, -NH2, -NO2

C.–CH3, -NH2, -COOH    D. –NO2, -COOH, -SO3H

Câu 4: Phản ứng nào sau đây không xảy ra:

A. Benzen + Cl2 (as)    B.Benzen + H2 (Ni, to)

C. Benzen + Br2 (dd)     D.Benzen + HNO3 /H2SO4(đ)

Câu 5: Cho benzen + Cl2 (as) ta thu được dẫn xuất clo A. Vậy A là:

A.C6H5Cl    B.p-C6H4Cl2     C.C6H6

    D.m-C6H4Cl2

Quảng cáo

Câu 6: Khi cho m-Xilen tác dụng với clo trong điều kiện bột Fe, đun nóng thì thu được bao nhiêu dẫn xuất monoclo?

A. 1    B.2    C.3    D.4

Câu 7: 1 mol nitrobenzen + 1 mol HNO3 đ B + H2O. B là:

A.m-đinitrobenzen    B. o-đinitrobenzen    C. p-đinitrobenzen    D.B và C

Câu 8: Nitro hoá bezen thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ X và Y, trong đó Y nhiều hơn X một

nhóm –NO2. Đốt cháy hoàn toàn 12,75 gam hỗn hợp X, Y thu được CO2, H2O và 1,232 lít N2

(đktc). Công thức phân tử và số mol X trong hỗn hợp là :

A. C6H5NO2 và 0,9.    B. C6H5NO2 và 0,09.

C. C6H4(NO4)2 và 0,1.     D. C6H5NO2và 0,19.

Câu 9: Cho 15,6 g C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột sắt). Nếu hiệu suất của phản ứng là 80% thì khối lượng clobenzen thu được là bao nhiêu?

A. 18g    B. 19g    C. 20g    D. 21g

Câu 10: Khi cho clo tác dụng với 78 gam benzen (bột sắt làm xúc tác) người ta thu được 78 gam clobenzen. Hiệu suất của phản ứng là:

A. 69,33%     B. 71%    C. 72,33%    D. 79,33%

Đáp án và hướng dẫn giải

Quảng cáo
1. B2. A3. D4. C5. C
6. C7. A8. B9. A10. A

Câu 8:

nN2 = 0,055 mol => nhh = 0,11/n ̅ => M = 116 => n ̅ = 1,1 = CTPT của X: C6H5NO2

Ta có: nX: nY = 9:1 => nX = 0,09 mol

Câu 9:

nC6H6 = 15,6 / 78 = 0,2 mol; mclobenzen = 0,2.0,8. 112,5 = 18 gam

Câu 10:

nbenzen = 1 mol; nclobenzen = 0,6933 mol => H = 69,33%

Tham khảo các bài Chuyên đề 7 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-hidrocacbon-thom.jsp


Khóa học 12