Bài tập trắc nghiệm Silic và hợp chất của silicChuyên đề: Cacbon - Silic

Bài tập trắc nghiệm Silic và hợp chất của silic

Câu 1: Trong phản ứng hóa học, Silic

A. Chỉ thể hiện tính khử

Quảng cáo

B. Chỉ thể hiện tính oxi hóa

C. Chỉ tham gia phản ứng trao đổi, không tham gia phản ứng oxi hóa khử.

D. Có cả tính khử và tính oxi hóa.

Câu 2: Để có thể khắc chữ và hình trên thuỷ tinh người ta dùng dung dịch nào dưới đây

A. dung dịch HCl.     B. dung dịch HBr.     C. dung dịch HI.    D. dung dịch HF.

Câu 3: Trong các phản ứng hoá học sau đây, phản ứng nào sai?

A. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O    B. SiO2 + 4HCl → SiCl4 + 2H2O

C. SiO2 + 2C to → Si + 2CO    D. SiO2 + 2Mg to→ Si + MgO

Câu 4: Khẳng định nào sau đây sai?

A.Tất cả các muối silicat đều không tan (trừ muối của kim loại kiềm, muối amoni)

Quảng cáo

B. Silicagen là axit silixic mất nước một phần.

C. Axit silixic là axit yếu nhưng mạnh hơn axit cacbonic.

D. Tất cả muối silicat của kim loại kiềm đều bị thủy phân mạnh.

Câu 5: Cho 56 gam silic vào dd NaOH dư, sau phản ứng thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 22,4    B. 44,8    C. 56    D. 89,6

Câu 6: Đun nóng m gam Silic trong oxi dư thu được 53,4 gam silic đioxit. Giá trị của m

A. 18,69 gam    B. 24,92 gam    C. 37,38 gam    D. 12,46 gam.

Câu 7: Để hòa tan hoàn toàn 24 gam SiO2 cần dùng vừa hết m gam dd HF 25%, sau phản ứng thu được dd X. Giá trị của m là.

A. 128    B. 64    C. 32    D. 25,6

Câu 8: Để điều chế được 12,6 gam Silic ở trong phòng thí nghiệm ta cần dùng bao nhiêu gam Mg, biết H=60%

A. 36    B. 21,6    C. 18    D. 10,8

Câu 9: Trong công nghiệp, để sản xuất được 39,2 tấn silic theo phản ứng: SiO2 +2C → Si + 2CO cần dùng bao nhiêu tấn than cốc, biết H = 75%.

A. 33,6    B. 22,4    C. 44,8    D. 59,73

Câu 10: Một loại thuỷ tinh khó nóng chảy chứa 18,43% K2O, 10,98% CaO , 70,59% SiO2 về khối lượng. Thành phần của thuỷ tinh này biểu diễn dưới dạng các oxit là:

A. K2O.CaO.4SiO2    B. K2O.2CaO.6SiO2

C. K2O.CaO.6SiO2    D. K2O.3CaO.8SiO2

Đáp án và hướng dẫn giải

Quảng cáo
1. D2. D3. B4. C5. D
6. B7. A8. A9. C10. C

Câu 5:

nH2 = 2nSi = 2.2 = 4 mol => V = 89,6 lít

Câu 6:

nSi = nSiO2 = 0,89 mol => mSi = 0,89.28 = 24,92 gam.

Câu 7:

nSiO2 = 24/60 = 0,4 mol; nHF = 0,4.4 = 1,6 mol; mHF = 1,6.20 = 32 gam

=> mdd = 32.100/25 = 128 gam.

Câu 8:

nSi = 12,6/28 = 0,45 mol => mMg = 0,45.2.24.100/60 = 36 gam

Câu 10:

nK2O : nCaO : nSiO2 = 0,196 : 0,196 : 1,1765 = 1: 1: 6

=> CT cần tìm là: K2O.CaO.6SiO2

Tham khảo các bài Chuyên đề 3 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-cacbon-silic.jsp


Khóa học 12