Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 8 Học kì 2 có đáp án, cực hayTop 4 Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 8 Học kì 2 có đáp án, cực hay

Phần dưới là danh sách Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 8 Học kì 2 có đáp án, cực hay. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Ngữ văn lớp 8 phần Tiếng Việt.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 8 Học kì 2 (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

1. Lựa chọn đáp án thích hợp điền vào câu sau: Câu cầu khiến là câu có sử dụng các từ.... dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo.

a. Những từ ai, gì, sao, nào, tại sao, à, ư, hử, hay

b. Những từ hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào...

c. Những từ như ôi, than ôi, hỡi ôi, thay, biết bao, biết chừng nào...

2. Câu “Con lạy u, con còn bé bỏng, u đừng bán con đi, tội nghiệp” thuộc kiểu câu gì?

a. Câu trần thuật

b. Câu cảm thán

c. Câu cầu khiến

d. Câu nghi vấn

3. Trong các câu dưới đây, câu nào thể hiện rõ nhất trật tự từ có tác dụng nhấn mạnh đặc điểm của sự vật được nói đến?

a. Rất đẹp hình anh lúc nắng chiều

b. Lúc nắng chiều hình anh rất đẹp

Quảng cáo

c. Hình anh lúc nắng chiều rất đẹp

d. Hình anh rất đẹp lúc nắng chiều

4. Lời Lý Công Uẩn: “Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở. Các khanh nghĩ thế nào?” thể hiện vai giao tiếp nào của tác giả?

a. Quan hệ trên dưới

b. Quan hệ ngang hàng

c. Quan hệ thân – sơ

5. Câu nào dưới đây là câu phủ định:

a. Đẹp gì mà đẹp!

b. Làm gì có chuyện đó!

c. Tôi không đi Hà Nội.

d. Bài thơ này mà hay à?

6. Câu nghi vấn: “Từ xưa, các bậc trung thần nghĩa sĩ bỏ mình vì nước, đời nào không có?” dùng để:

a. Hỏi

b. Bộc lộ cảm xúc

c. Phủ định điều được nói tới

d. Khẳng định điều được nói tới

II. Tự luận (7 điểm)

1. Viết đoạn hội thoại chủ đề tự chọn rồi xác định:

- Quan hệ vai xã hội của các nhân vật tham gia giao tiếp (1đ).

- Lượt lời của các nhân vật (1đ).

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

2. Xác định kiểu câu và hành động nói trong câu sau:

“- Con nhớ em quá! Hay là u hãy cho con ở nhà một đêm nay nữa, để con ngủ thêm với em, để con nói chuyện với em” (2đ)

3. Viết một đoạn văn từ 5 – 7 câu bàn về phương pháp học tập, trong đó có sử dụng một câu cầu khiến (hoặc câu nghi vấn). (4đ)

Đáp án và thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

1 2 3 4 5 6
b c a a c d

II. Phần tự luận

1.

HS viết được đoạn hội thoại chủ đề tự chọn rồi xác định:

   - Quan hệ vai xã hội của các nhân vật tham gia giao tiếp: đoạn hội thoại có mấy nhân vật? quan hệ vai xã hội: ngang hàng, trên dưới hay thân sơ. (1đ).

   - Lượt lời của các nhân vật: mỗi nhân vật có những lượt lời nào? (số lượng) (1đ).

2.

Xác định kiểu câu và hành động nói trong câu sau:

   “- Con nhớ em quá!

→ Kiểu câu cảm thán, hành động bộc lộ cảm xúc (1đ)

   Hay là u hãy cho con ở nhà một đêm nay nữa, để con ngủ thêm với em, để con nói chuyện với em”

→ Kiểu câu cầu khiến, hành động yêu cầu, nài nỉ (1đ)

3.

Viết một đoạn văn từ 5 – 7 câu bàn về phương pháp học tập, trong đó có sử dụng một câu cầu khiến (hoặc câu nghi vấn). (4đ)

HS viết được đoạn văn 5 -7 câu (theo cách diễn dịch/ quy nạp/ tổng phân hợp), chủ đề phương pháp học tập. Có thể dựa vào một vài gợi ý sau:

   - Phương pháp học tập đúng đắn là chia khóa để chiếm lĩnh tri thức một cách hiệu quả, nhanh chóng. (1đ)

   - Phương pháp học tập có thể là: học tuần tự từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp lên cao; học đi đôi với hành, vận dụng các phương pháp học tập tích cực; đa dạng hình thức học tập: học theo nhóm, tổ…(1đ)

   - Lời khuyên cần xác định phương pháp học tập đúng đắn. (1đ)

   - Có sử dụng 1 câu cầu khiến (hoặc nghi vấn) (1đ)

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 8 Học kì 2 (Đề số 2)

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

1. Phần in đậm trong câu nói: “Thôi thôi... hừ hừ... Em xin vái cả sáu tay. Anh đừng trêu vào” thực hiện hành động nói nào?

a. Hành động trình bày

b. Hành động bộc lộ cảm xúc

c. Hành động hứa hẹn

d. Hành động điều khiển

2. Trật tự trong câu nào trong các câu dưới đây thể hiện thứ tự trước sau của các hành động?

a. Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù

b. Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm

c. Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ tay hắn

d. Người ta đến cũng phải có bát nước, miếng trầu mới tươm tất chứ

3. “Đừng vội vã thế cháu ơi, đến trừng lúc nào cũng còn là sớm” là câu cầu khiến dùng để:

a. Khuyên bảo   b. Ra lệnh   c. Yêu cầu    d. Đề nghị

4. Câu nói: “Chị phải ở nhà với em! Em không cho chị sang nhà cụ Nghị. Nếu chị sang nhà cụ Nghị rồi thì em chơi với ai” thể hiện vai giao tiếp nào của nhân vật tham gia giao tiếp?

a. Quan hệ thân – sơ

b. Quan hệ trên – dưới

c. Quan hệ ngang hàng

5. Trong các câu sau, câu nào mắc lỗi lô – gic?

a. Khi con tu hú là một bài thơ hay của Tố Hữu

b. Nhà thơ Tế Hanh đã để lại nhiều bài văn hay về quê hương

c. Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng

d. Lão cố làm ra vẻ vui vẻ

6. Trong các câu sau đây, câu nào không phải là câu phủ định?

a. Bức tranh này không đẹp!

b. Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng?

c. Tôi không thể không đi Hà Nội vào ngày mai được.

d. Mừng à? Vẫy đuôi à?

II. Tự luận (7 điểm)

1. Câu văn sau đây mắc lỗi gì? Hãy sửa lại cho đúng?

Nước Đại Việt ta, Hịch tướng sĩ, Nguyễn Trãi là những áng văn chính luận xuất sắc của dân tộc. (1đ)

2. Xác định kiểu câu và hành động nói trong câu: “Thôi, u van con, u lạy con, con có thương thầy, thương u thì con đi ngay bây giờ cho u” (1đ)

3. Viết một đoạn văn ngắn phân tích vẻ đẹp của khổ thơ sau, trong đó có sử dụng 1 câu cảm thán. (5đ)

      Khi con tu hú gọi bầy

   Lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần

      Vườn râm dậy tiếng ve ngân

   Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào

      Trời xanh càng rộng càng cao

   Đôi con diều sáo lộn nhào từng không...

         (Khi con tu hú – Tố Hữu)

Đáp án và thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

1 2 3 4 5 6
d c a b b c

II. Phần tự luận

1.

Câu văn sau đây mắc lỗi gì? Hãy sửa lại cho đúng?

Nước Đại Việt ta, Hịch tướng sĩ, Nguyễn Trãi là những áng văn chính luận xuất sắc của dân tộc.

→ Lỗi không lô – gic: trong các thành phần của chủ ngữ không ngang hàng nhau: Nước Đại Việt ta, Hịch tướng sĩ, Nguyễn Trãi (0.5đ)

→ Sửa: Nước Đại Việt ta, Hịch tướng sĩ, Chiếu dời đô là những áng văn chính luận xuất sắc của dân tộc. (0.5đ)

2.

Xác định kiểu câu và hành động nói trong câu: “Thôi, u van con, u lạy con, con có thương thầy, thương u thì con đi ngay bây giờ cho u”

→ Kiểu câu cầu khiến (0.5đ)

→ Hành động yêu cầu, khuyên bảo. (0.5đ)

3.

HS viết một đoạn văn ngắn phân tích vẻ đẹp của khổ thơ, trong đó có sử dụng 1 câu cảm thán. Đảm bảo được các nội dung sau:

   - Hoài niệm về một mùa hè thanh bình, rực rỡ được khởi nguồn từ âm thanh quen thuộc: tiếng chim tu hú gọi bầy. Đó là âm thanh báo hiệu mùa hè đã đến, đồng thời thức tỉnh trong tâm hồn người chiến sĩ cách mạng đang ở chốn ngục tù nhớ về mùa hè kỉ niệm. (1đ)

   - Mùa hè hiện lên trong trẻo, tràn đầy sức sống với các hình ảnh: lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần, vườn dậy tiếng ve, bắp rây vàng hạt, nắng đào, trời xanh, đôi sáo diều…. một mùa hè sinh động với đầy màu sắc và âm thanh (1đ)

   - Tâm hồn tinh tế, nhạy cảm của nhà thơ kết hợp với trí tưởng tượng phong phú tạo nên bức tranh mùa hè tự do, khoáng đạt, bay bổng. (1đ)

   - Thể hiện tình yêu thiên nhiên tha thiết, yêu cuộc sống, khát khao tự do, thanh bình của tác giả. (0.5đ)

   - Thể thơ lục bát âm điệu ngọt ngào, bức tranh giàu hình ảnh, màu sắc, âm thanh. (0.5đ)

   - Sử dụng 1 câu cảm thán. (1đ)

Các đề kiểm tra Ngữ Văn 8 Học kì 2 có đáp án khác:

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tuyển tập Đề kiểm tra Ngữ Văn 8 có đáp án | Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 8 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Ngữ văn lớp 8 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.