Top 15 Đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 8 mới Học kì 2 có đáp ánPhần dưới là danh sách Top 15 Đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 8 mới Học kì 2 có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 8 mới.

Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 mới Học kì 2 có đáp án

Quảng cáo

Bộ Đề thi Tiếng Anh lớp 8 mới Giữa học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 8 mới chọn lọc, có đáp án

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 mới Học kì 2

Môn: Tiếng Anh 8 mới

Thời gian làm bài: 15 phút

Quảng cáo

I. Choose the best answer

1. Noise pollution can lead to ________ loss.

    A. looking

    B. hearing

    C. listening

    D. reading

2. - What is the main _______ of visual pollution? - There are too many advertising billboards.

    A. effect

    B. affect

    C. result

    D. cause

3. If I ________ you, I would never do that.

    A. were

    B. be

    C. am

    D. are

4. Have you come _________ solutions to this problem?

    A. up to

    B. up with

    C. to with

Quảng cáo

    D. on to

5. Households ________ waste into the river so it is polluted.

    A. damage

    B. lead

    C. lose

    D. dump

II. Give the correct form of the words in the blankets.

6. The air is ________________ by the fumes from nearby factories. CONTAMINATE

7. Noise pollution can also lead to headaches and high blood____________. PRESS

8. Dumping _________________waste into the rivers has caused serious water pollution. INDUSTRY

III. Rewrite the following sentences without changing the meaning

9. Factories dumps waste to the river. The river is seriously polluted. (BECAUSE)

_________________________________________________________

10. I am not a millionaire. If I were, I would travel around the world. (IF)

_________________________________________________________

ANSWER KEYS

I. Choose the best answer

Đáp án Giải thích
1 B

Hearing loss: nặng, tai, thính giác yếu

Dịch: Ô nhiễm tiếng ồn có thể dân đến thính giác yếu.

2 D

Cause of something: nguyên nhân của cái gì

Dịch: - Đâu là nguyên nhân chính của ô nhiễm tầm nhìn? – Vì có quá nhiều biển quảng cáo.

3 A

Câu điều kiện loại 2

Dịch: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không làm chuyện đó.

4 B

Come up with: nghĩ ra, nảy ra

Dịch: Bạn đã nghĩ ra giải pháp cho vấn đề này chưa?

5 D

Dump: xả thải

Dịch: Các hộ gia đình xả thải rác ra sông hồ nên nó bị ô nhiễm.

II. Give the correct form of the verbs in the blankets.

Đáp án Giải thích
6 contaminated

Câu bị động

Dịch: Không khí bị ô nhiễm bởi khói bụi từ nhà máy gần kề.

7 pressure

Blood pressure: huyết áp

Dịch: Ô nhiễm tiếng ồn cũng có thể dẫn đến đau đầu và huyết áp cao.

8 industrial

Industrial waste: rác thải công nghiệp

Dịch: Xả thải chất thải công nghiệp ra sông hồ có thể gây ra ô nhiễm nước nghiêm trọng.

III. Rewrite the following sentences without changing the meaning

9. The river is seriously polluted because factories dumps waste to it.

10. If I were a millionaire, I would travel around the world.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh 8 mới Học kì 2

Môn: Tiếng Anh 8 mới

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 8 mới có đáp án (Đề 3)

II. Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

1. A severe tropical ___________ is called a typhoon.

    A. drought

    B. rain

    C. flood

    D. storm

2. Your new dress is _____________ than mine.

    A. more beautiful

    B. beautiful

    C. most beautiful

    D. the more beautiful

3. If I were you, I ___________ stop littering in public place.

    A. would

    B. did

    C. will

    D. do

4. Many people ____________ by the rescue worker yesterday.

    A. evacuate

    B. were evacuated

    C. are evacuated

    D. will evacuate

5. They ____________ their old school tomorrow.

    A. visit

    B. are visit

    C. have visited

    D. are going to visit

6. When the policeman came there, the robber ___________

    A. had left

    B. has left

    C. left

    D. was left

7. The ___________ are the people who don’t have accommodation.

    A. elderly

    B. sick

    C. homeless

    D. disabled

8. Seven of ten people prefer face-to-face ___________ when having a date.

    A. communication

    B. contact

    C. code

    D. sign

III. Read the following passage, and answer the questions that follow

Once upon a time there was a young girl called Cinderella. Cinderella was living happily with her family when her mother died. Her father married an evil widow with two daughters. Cinderella’s stepmother and two stepsisters mistreated her. She had to wear old clothes and work hard while the sisters wore fancy clothes and had fun. A good witch helped Cinderella. She turned Cinderella’s old dress into a beautiful gown. Cinderella went to a party and a handsome prince politely invited her to dance with him. He fell in love with her and wanted to find out who she was. Cinderella left the party in a hurry and didn’t tell the prince her name. but she left a glass slipper, and the prince used that to find her. They got married and lived happily ever after.

Decide if these statements are true (T) or false (F).

a. Cinderella was living happily with her family when her mother died. ________

b. Her father married a kind woman. ________

c. Her stepmother and two stepsisters were very kind to her. ________

d. The prince got married to the girl who fitted the left glass slipper. ________

Answer the questions.

1. What did Cinderella’s father do when his wife died?

____________________________________________________________

2. How did Cinderella’s stepmother and two stepsisters treat her?

____________________________________________________________

3. Who turned Cinderella’s old clothes into a beautiful gown?

____________________________________________________________

4. What did the prince use to find Cinderella?

____________________________________________________________

IV. Rewrite the second sentence so that it has a similar meaning with the first one

1. If you don’t rest yourself, you will be ill.

Unless _________________________________________________

2. How long is it since he left school?

When _________________________________________________

Đáp án

I. Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Đáp án Giải thích
1 A Đáp án A có phần gạch chân phát âm là /e/ các đáp án khác phát âm là /ʌ/
2 C Đáp án C có phần gạch chân phát âm là /æ/ các đáp án khác phát âm là /ei/

II. Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

Đáp án Giải thích
1 D

Tropical storm: bão nhiệt đới

Dịch: Một vài loại bão nhiệt đới được gọi là “typhoon”.

2 A

Câu so sánh hơn

Dịch: Chiếc váy mới của bạn nhìn xinh hơn của mình.

3 A

Câu điều kiện loại 2

Dịch: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không vứt rác nơi công cộng.

4 B

Câu bị động thời quá khứ đơn

Dịch: Rất nhiều người được sơ tán bởi đội cứu hộ ngày hôm qua.

5 D

Câu chia thời tương lai gần vì có mốc thời gian “tomorrow”

Dịch: Họ sẽ thưm trường cũ vào ngày mai.

6 A

When QKĐ, QKHT

Dịch: Khi cảnh sát đến, tên trộm đã bỏ trốn.

7 C

The homeless: người vô gia cư

Dịch: Người vô gia cư là người không có nhà.

8 A

Face to face communication: tương tác trực tiếp

Dịch: Nhiều người ưa thích tương tác trực tiếp khi hẹn hò.

III. Read the following passage, and answer the questions that follow

Decide if these statements are true (T) or false (F).

    a. T

    b. F

    c. F

    d. F

Answer the questions.

1. Her father married an evil widow with two daughters.

2. Cinderella’s stepmother and two stepsisters mistreated her.

A good witch turned Cinderella’s old clothes into a beautiful gown.

4. The prince used the glass slipper to find her.

V. Rewrite the second sentence so that it has a similar meaning with the first one

1. Unless you rest yourself, you will be ill.

2. When did he leave school?

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh thí điểm lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.