Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 mới Học kì 2 có đáp ánTop 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 mới Học kì 2 có đáp án

Phần dưới là danh sách Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 mới Học kì 2 có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 8 mới.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 mới Học kì 2 (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Choose the word that has pronunciation different from the others.

Đề thi Tiếng Anh lớp 8 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

III. Change these sentences into reported speech

II. Choose the correct answer

3. The teacher _____________ me that I had passed the exam.

    A. said

    B. talked

    C. spoke

    D. told

4. Science is used in all corners of the world for the _____________ of people.

    A. interest

    B. need

Quảng cáo

    C. profits

    D. benefit

5. If you _____________ something, you should patent it as quickly as possible.

    A. invented

    B. will invent

    C. invent

    D. are inventing

6. Sciences and technology have many enormous _____________ on economic development.

    A. efficient

    B. effects

    C. affects

    D. effective

III. Change these sentences into reported speech

7. “I am a student”, Linda said.

Linda said ____________________________________________________

8. “We are planting some trees in the garden tomorrow”, he said.

He said ______________________________________________________

Quảng cáo

9. “My father came to England last year”, she said.

She said______________________________________________________

10. “I don’t like chatting on the internet”, Lily said.

Lily said _____________________________________________________

Đáp án

I. Choose the word that has pronunciation different from the others.

Đáp án Giải thích
1 B Đáp án B phát âm là /ai/, các đáp án còn lại phát âm là /i/
2 D Đáp án D phát âm là /ei/, các đáp án còn lại phát âm là /æ/

II. Give the correct form of the verbs in the blanket

Đáp án Giải thích
3 D

Cấu trúc tell sb that + mệnh đề: nói với ai chuyện gì

Dịch: Cô giáo bảo tôi rằng tôi đã đỗ kỳ thi.

4 D

Benefit: lợi ích

Dịch: Khoa học được áp dung trong mọi lĩnh vực đời sống vì loiwj ích của con người.

5 C

Câu điều kiện loại 1

Dịch: Nếu bạn phát minh ra thứ gì đó, bạn nên đăng ký sáng chế càng sớm càng tốt.

6 B

Have effects on something: có ảnh hưởng tới cái gì

Dịch: Khoa học và công nghệ có những ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển kinh tế.

III. Rewrite the following sentences so that the second sentence has the same meaning

7. Linda said that she was a student.

8. He said that they were planting some trees in the garden the next day.

9. She said that her father had come to England the previous year.

10. Lily said that she didn’t like chatting on the Internet.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 mới Học kì 2 (Đề số 2)

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Choose the word that has pronunciation different from the others.

Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 8 mới có đáp án (Đề 5)

II. Give the correct form of the verbs in the blanket

3. I (watch) _______________ a science fiction film on TV at 9.00 tonight.

4. If the trees (be not) _______________ watered daily, they will die.

5. He (not go) _____________ out last night. He (stay) _____________ at home.

6. After I (finish) _____________ the lesson, the light went out.

III. Rewrite the following sentences so that the second sentence has the same meaning

7. I don’t have enough time, so I can’t go on holiday this summer.

If _________________________________________________________________

8. Although the weather was bad, the football match was not canceled.

Despite ____________________________________________________________

9. The storm destroyed many houses in this village last week.

Many houses ________________________________________________________

10. “I will have my car repaired tomorrow”, Peter said.

Peter said that _______________________________________________________

Đáp án

I. Choose the word that has pronunciation different from the others.

Đáp án Giải thích
1 D Đáp án D phát âm là /i/, các đáp án còn lại phát âm là /ai/
2 A Đáp án A phát âm là /ə/, các đáp án còn lại phát âm là /ɒ/

II. Give the correct form of the verbs in the blanket

Đáp án Giải thích
3 will be watching

Câu chia thời tương lai tiếp diễn vì có mốc thời gian “at 9.00 tonight.

Dịch: Tôi sẽ đang xem ti vi lúc 9h tối nay.

4 aren’t

Câu điều kiện loại 1

Dịch: Nếu cây cối không được tưới tắm thường xuyên, chúng sẽ chết.

5

didn’t go

stay

Câu chia thời quá khứ vì có trạng từ “yesterday”

Dịch: Tôi không ra ngoài vào hôm qua. Tôi ở nhà.

6 had finished

After QKHT, QKĐ

Dịch: Sau khi tôi làm xong bài tập, thì mất điện.

III. Rewrite the following sentences so that the second sentence has the same meaning

7. If I had enough time, I would go on holiday this summer.

8. despite the bad weather, the football match was not canceled.

9. Many houses in this village were destroyed by the storm last week.

10. Peter said that he would have his car repaired the following day.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh thí điểm lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.