Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 15 (có đáp án): Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 15 (có đáp án): Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

Câu 1: Trong các động cơ sau, đâu là động cơ một pha không thay đổi tốc độ:

Quảng cáo

A. Quạt trần

B. Quạt bàn

C. Quạt treo tường

D. Máy bơm nước

Đáp án: D

Câu 2: Để thay đổi tốc độ động cơ một pha, người ta có thể:

A. Thay đổi số vòng dây stato

B. Điều khiển điện áp đưa vào động cơ

C. Điều khiển tần số nguồn điện đưa vào động cơ

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Đáp án: D

Câu 3: Công dụng của mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha:

A. Thay đổi tốc độ động cơ điện một chiều

B. Thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

C. Thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều ba pha

D. Giữ nguyên tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

Đáp án: B. Vì đây là động cơ điện xoay chiều một pha.

Quảng cáo

Câu 4: Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi điện áp, người ta:

A. Thay đổi điện áp, giữ nguyên tần số

B. Thay đổi điện áp, thay đổi tần số

C. Thay đổi tần số, giữ nguyên điện áp

D. Giữ nguyên tần số, giữ nguyên điện áp

Đáp án: A

Câu 5: Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi tần số, người ta:

A. Thay đổi tần số, giữ nguyên điện áp

B. Thay đổi tần số, thay đổi điện áp

C. Giữ nguyên tần số, thay đổi điện áp

D. Giữ nguyên tần số, giữ nguyên điện áp

Đáp án: B

Câu 6: Biến trở VR có liên hệ gì với Triac?

A. Khi VR giảm, Triac dẫn nhiều

B. Khi VR giảm, Triac dẫn ít

C. Khi VR tăng, Triac dẫn nhiều

D. Cả 3 đáp án đều sai

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 7: Trong mạch điều khiển động cơ một pha:

A. Đóng công tắc, Triac dẫn

B. Đóng công tắc, Triac chưa dẫn

C. Mở công tắc, Triac dẫn

D. Đáp án khác

Đáp án: B

Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Khi VR giảm, tốc độ quay động cơ cao

B. Khi VR giảm, tốc độ quay động cơ thấp

C. Khi VR tăng, tốc độ quay động cơ cao

D. Đáp án khác

Đáp án: A

Câu 9: Khi sử dụng động cơ điện xoay chiều một pha, người ta phải điều khiển chế độ:

A. Điều khiển tốc độ

B. Mở máy

C. Đảo chiều

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Quảng cáo

Câu 10: Phương pháp điều khiển tốc độ nào thường được sử dụng:

A. Thay đổi số vòng dây stato

B. Điều khiển điện áp đưa vào động cơ

C. Điều khiển điện áp và tần số đưa vào động cơ

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Câu 11: Có thể điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha bằng cách nào ?

A. Điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi điện áp

B. Điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi tần số nguồn điện đưa vào động cơ

C. Cả 2 đều sai

D. Cả 2 đều đúng

Đáp án đúng: D

Giải thích:

- Điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi điện áp :  

Tốc độ được điều khiển bằng mạch điện tử thay đổi trị số điện áp đặt vào động cơ.

- Điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi tần số nguồn điện đưa vào động cơ :

Mạch điều khiển có nhiệm vụ điều khiển tàn số f1 và điện áp U1 thành tần số  điện áp f2 và điện áp U2 đưa vào động cơ.

Câu 12: Hãy cho biết thiết bị điện nào sau đây sử dụng động cơ 1 pha có điều chỉnh tốc độ:

A. Máy bơm nước

B. Quạt trần

C. Quạt điện

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Cả 3 loại thiết bị trên đều sử dụng động cơ một pha có điều chỉnh tốc độ.

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-15-mach-dieu-khien-toc-do-dong-co-xoay-chieu-mot-pha.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên