Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 (có đáp án): Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 (có đáp án): Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Hệ thống thông tin là hệ thống dùng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết.

B. Hệ thống viễn thông là hệ thống truyền những thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện.

C. Hệ thống viễn thông là một phần của hệ thống thông tin.

D. Cả 3 đáp án đều đúng.

Đáp án: D

Câu 2: Có mấy phương pháp truyền thông tin?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: B. Vì đó là truyền trực tuyến và truyền qua không gian.

Câu 3: Môi trường truyền dẫn:

A. Truyền trực tuyến

B. Truyền qua không gian

C. Cả 2 đều sai

D. Cả 2 đều đúng

Đáp án: D

Câu 4: Tìm câu trả lời sai: Thiết bị truyền thông tin qua không gian là:

A. Điện thoại di động

B. Điện thoại cố định

C. Radio

D. Truyền hình

Đáp án: B. Vì điện thoại cố định là truyền trực tuyến.

Câu 5: Đâu là sơ đồ khối của phần phát thông tin?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

B. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

C. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

D. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Đáp án: A. Vì đáp án B là sơ đồ khối phần thu thông tin, đáp án C, D là sơ đồ sai.

Câu 6: Sơ đồ khối phần phát thông tin là:

A. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

B. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

C. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

D. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Đáp án: B. Vì đáp án D là sơ đồ khối phần phát thông tin, đáp án A, C là sơ đồ sai.

Câu 7: Đâu là khâu cuối cùng của hệ thống thông tin?

A. Anten

B. Modem

C. Màn hình tivi

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Đáp án: C

Câu 8: Tín hiệu đã phát đi được thu, nhận bằng thiết bị?

A. Modem

B. Màn hình tivi

C. Loa

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Đáp án: A

Câu 9: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tín hiệu âm thanh muốn được phát đi phải được biến đổi về dạng tín hiệu điện.

B. Tín hiệu hình ảnh muốn được phát đi phải được biến đổi về dạng tín hiệu điện.

C. Tín hiệu chứ và số muốn được phát đi phải được biến đổi về dạng tín hiệu điện.

D. Cả 3 đáp án đều sai.

Đáp án: D. Vì cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tín hiệu được phát đi được thu, nhận bằng một thiết bị hay một mạch nào đó.

B. Phần phát thông tin đưa nguồn tin cần thu tới nơi cần phát.

C. Khối xử lí tin gia công và khuếch đại nguồn tín hiệu

D. Môi trường truyền thông tin như dây dẫn, cáp quang, sóng điện từ.

Đáp án: B. Vì phần phát thông tin đưa nguồn tin cần phát tới nơi cần thu

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

bai-17-he-thong-thong-tin-va-vien-thong.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12