Lý thuyết, Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 55: Sơ đồ điện có đáp án

Lý thuyết, Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 55: Sơ đồ điện có đáp án

A. Lý thuyết & Nội dung bài học

1. Sơ đồ điện là gì?

    Sơ đồ điện là hình biểu diễn quy ước của một mạch điện, mạng điện hoặc hệ thống điện.

2. Một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện

Lý thuyết, Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 55: Sơ đồ điện có đáp án

3. Phân loại sơ đồ điện

Lý thuyết, Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 55: Sơ đồ điện có đáp án

a) Sơ đồ nguyên lí

    Là sơ đồ chỉ nêu lên mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện mà không thể hiện vị trí lắp đặt, cách lắp ráp sắp xếp của chúng trong thực tế.

    Sơ đồ nguyên lí dùng để nghiên cứu nguyên lí làm việc của mạch điện là cơ sở để xây dựng sơ đồ lắp đặt.

b) Sơ đồ lắp đặt (sơ đồ đấu dây)

    Là sơ đồ biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt của các phần tử của mạch điện.

    Sơ đồ lắp đặt được sử dụng để dự trù vật liệu, lắp đặt, sữa chữa mạng điện và các thiết bị điện.

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Sơ đồ điện là hình biểu diễn quy ước của:

.A. Mạch điện

B. Mạng điện

C. Hệ thống điện

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 2: Người ta sử dụng kkis hiệu trong các sơ đồ điện để biểu thị:

A. Nguồn điện

B. Dây dẫn điện

C. Thiết bị và đồ dùng điện

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 3: “-” là kí hiệu của:

A. Cực dương

B. Dây pha

C. Dòng điện một chiều

D. Dây trung tính

Đáp án: C

Vì kí hiệu cực dương là “+”, dây pha là “A-”, dây trung tính là “O-”.

Câu 4: Sơ đồ điện được phân làm mấy loại?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án: A

Đó là sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp ráp.

Câu 5: Sơ đồ nguyên lí:

A. Nêu mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch

B. Không thể hiện vị trí lắp đặt trong thực tế

C. Không thể hiện cách lắp ráp, sắp xếp trên thực tế

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 6: Sơ đồ lắp đặt biểu thị:

A. Vị trí các phần tử

B. Cách lắp đặt các phần tử

C. Vị trí và cách lắp đặt các phần tử

D. Vị trí hoặc cách lắp đặt các phần tử

Đáp án: C

Câu 7: Công dụng của sơ đồ lắp đặt là:

A. Dự trù vật liệu

B. Lắp đặt mạng điện và thiết bị

C. Sửa chữa mạng điện và thiết bị

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 8: “~” là kí hiệu của:

A. Dây dẫn chéo nhau

B. Dây dẫn nối nhau

C. Dòng điện xoay chiều

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Câu 9: Khi vẽ sơ đồ điện, người ta dùng kí hiệu để thể hiện những phần tử của mạch điện như:

A. Dây dẫn

B. Thiết bị, đồ dùng điện

C. Cách lắp đặt

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 10: Lý thuyết, Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 55: Sơ đồ điện có đáp án Là kí hiệu của:

A. Chấn lưu

B. Cầu chì

C. Cầu dao

D. Đáp án khác

Đáp án: B

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Công nghệ 8 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 8 | Soạn Công nghệ lớp 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-55-so-do-dien.jsp