Lý thuyết, Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời (ngắn nhất)

Lý thuyết, Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời (ngắn nhất)

A. Lý thuyết

1. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

   - Hướng chuyển động: Từ tây sang đông.

   - Quỹ đạo: hình elíp gần tròn.

   - Thời gian: 365 ngày 6 giờ.

   - Trong khi chuyển động quanh Mặt Trời, Trái Đất cũng đồng thời tự quay quanh trục, trục Trái Đất vẫn giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng không đổi → Chuyển động tịnh tiến.

Lý thuyết, Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời (ngắn nhất) | Lý thuyết và trắc nghiệm Địa Lí 6 chọn lọc có đáp án

2. Hiện tượng các mùa

∗ Nguyên nhân: Khi chuyển động trên quỹ đạo trục Trái Đất bao giờ cũng có độ nghiêng không đổi nên lúc nửa cầu Bắc, lúc nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời sẽ sinh ra các mùa trong năm.

∗ Biểu hiện:

- Trong một năm, ở hai nửa cầu có các mùa đối lập nhau.

   + Nửa cầu nào hướng về phía Mặt Trời nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt hơn là mùa nóng ở nửa cầu đó.

   + Nửa cầu nào không ngả về phía Mặt Trời thì góc chiếu nhỏ, nhận được ít ánh sáng và nhiệt hơn là mùa lạnh ở nửa cầu đó.

   + Ngày 21/3 và 23/9. Hai bán cầu có góc chiếu của Mặt Trời như nhau, nhận được nhiệt và ánh sáng như nhau. → Thời gian chuyển tiếp giữa mùa nóng và mùa lạnh ở hai nửa cầu của Trái Đất.

- Người ta chia một năm có 4 mùa: Xuân, hạ, thu và đông.

- Nước ta ở vùng nhiệt đới, sự phân hóa ra bốn mùa không rõ rệt.

B. Trắc nghiệm

Câu 1: Vùng nội chí tuyến là vùng nằm:

   A. Từ vòng cực đến cực

   B. Giữa hai chí tuyến

   C. Giữa hai vòng cực

   D. Giữa chí tuyến và vòng cực

Vùng nội chí tuyến là vùng nằm giữa hai đường chí tuyến: 23o27’Nam - 23o27’ Bắc.

Chọn: B.

Câu 2: Vào ngày nào trong năm ở cả hai nửa cầu đều nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau?

   A. Ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12.

   B. Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9.

   C. Ngày 22 tháng 3 và ngày 22 tháng 9.

   D. Ngày 21 tháng 6 và ngày 23 tháng 12.

Vào ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 trong năm ở cả hai nửa cầu đều nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau.

Chọn: B.

Câu 3: Ngày chuyển tiếp giữa mùa nóng và mùa lạnh là ngày nào?

   A. 23/9 thu phân

   B. 22/12 đông chí

   C. 22/6 hạ chí

   D. 12/3 xuân phân

Ngày 21/3 và 23/9. Hai bán cầu có góc chiếu của Mặt Trời như nhau, nhận được nhiệt và ánh sáng như nhau. → Thời gian chuyển tiếp giữa mùa nóng và mùa lạnh ở hai nửa cầu của Trái Đất.

Chọn: A.

Câu 4: Ở nửa cầu Bắc, ngày 22 tháng 6 là ngày:

   A. Hạ chí

   B. Thu phân

   C. Đông chí

   D. Xuân phân

Ở nửa cầu Bắc, ngày 22 tháng 6 là ngày hạ chí

Chọn: A.

Câu 5: Vào ngày nào ở nửa cầu Nam ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc vào vĩ tuyến 23o27’Nam:

   A. Ngày 21 tháng 3

   B. Ngày 23 tháng 9

   C. Ngày 22 tháng 12

   D. Ngày 22 tháng 6

Vào ngày 22 tháng 12 ở nửa cầu Nam ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc vào vĩ tuyến 23o27’Nam.

Chọn: C.

Câu 6: Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là:

   A. 365 ngày 3 giờ.

   B. 365 ngày 4 giờ.

   C. 365 ngày 5 giờ.

   D. 365 ngày 6 giờ.

Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là: 365 ngày 6 giờ.

Chọn: D.

Câu 7: Trái Đất cùng lúc thực hiện mấy chuyển động?

   A. 1      B. 2

   C. 3      D. 4

Trái Đất cùng lúc thực hiện 2 chuyển động. Tự quay quanh trục và quay quanh Mặt Trời.

Chọn: B.

Câu 8: Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo có hình:

   A. tròn.

   B. elip gần tròn.

   C. vuông.

   D. Chữ nhật.

Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo có hình: elip gần tròn.

Chọn: B.

Câu 9: Trái Đất hướng cả hai nửa cầu Bắc và Nam về phía Mặt Trời như nhau vào các ngày nào?

   A. 21 - 3 và 22 - 6.

   B. 22 - 6 và 22 - 12.

   C. 21 - 3 và 23 - 9.

   D. 23 - 9 và 22 - 12.

Trái Đất hướng cả hai nửa cầu Bắc và Nam về phía Mặt Trời như nhau vào các ngày 21 - 3 và 23 - 9.

Chọn: C.

Câu 10: Vào các ngày 21-3 (xuân phân) và 23 - 9 (thu phân), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào:

   A. vòng cực.

   B. chí tuyến Bắc.

   C. chí tuyến Nam.

   D. xích đạo.

Vào các ngày 21-3 (xuân phân) và 23 - 9 (thu phân), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào: xích đạo.

Chọn: D.

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 6 khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Hơn 5000 bạn đã học và tiến bộ tại VietJack chỉ với 2k/ 1 ngày. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Địa Lí 6 | Để học tốt Địa Lí 6 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Địa Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-8-su-chuyen-dong-cua-trai-dat-quanh-mat-troi.jsp