Giải bài 2 trang 75 SGK Hóa 12 nâng caoBài 13: Peptit và protein

Bài 2 (trang 75 sgk Hóa 12 nâng cao): Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phân tử đipeptit có hai liên kết peptit

Quảng cáo

B. Phân tử tripeptit có một liên kết peptit

C. Trong phân tử peptit mạch hở, số liên kết peptit bao giờ cũng bằng số đơn vị amino axit

D. Peptit được chia thành hai loại : oligopeptit, polipeptit

Lời giải:

Đáp án D

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 13 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-13-peptit-va-protein.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên