Hóa 12 Bài 14: Vật liệu polime

Hóa 12 Bài 14: Vật liệu polime

Video Giải bài tập Hóa 12 Bài 14: Vật liệu polime - Cô Phạm Thị Thu Phượng

Bài 1 (trang 72 SGK Hóa 12 - Video giải tại 25:25): Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng?

A. Cao su là những polime có tính đàn hồi.

B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime.

C. Nilon -6,6 thuộc loại tơ tổng hợp.

D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.

Lời giải:

Đáp án B.

Bài 2 (trang 72 SGK Hóa 12 - Video giải tại 27:27): Tơ tằm và nilon -6,6 đều :

A. Có cùng phân tử khối.

B. Thuộc loại tơ tổng hợp.

C. Thuộc loại tơ thiên nhiên.

D. Có chứa các loại nguyên tố giống nhau trong phân tử.

Lời giải:

Đáp án D.

Bài 3 (trang 72 SGK Hóa 12 - Video giải tại 28:36): a. Có điểm gì giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime : chất dẻo, tơ, cao su và keo dán.

b. Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.

Lời giải:

a. – Điểm chung : đều có cấu tạo từ các polime.

- Khác nhau : về mặt tính chất của các polime.

+ Chất dẻo : polime có tính dẻo.

+ Tơ : polime mảnh, sợi dài, có độ bền nhất định.

+ Cao su : polime có tính đàn hồi.

+ Keo dán : polime có khả nằng kết dính.

b. Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.

- Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo.

- Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần vật liệu phân tán vào nhau mà không tan vào nhau.

Bài 4 (trang 72 SGK Hóa 12 - Video giải tại 33:00): Viết các phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng tổng hợp

A. PVC, poli(vinyl axetat) từ etilen.

B. Polibutađien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và strien từ butan và etylbenzen.

Lời giải:

A. PVC, poli(vinyl axetat) từ etilen.

- Điều chế PVC

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

- Điều chế poli vinyl axetat

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

B. Polibutađien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và strien từ butan và etylbenzen.

- Điều chế polibutađien

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

-Điều chế polime đồng trùng hợp

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Bài 5 (trang 73 SGK Hóa 12 - Video giải tại 44:48): Phân tử trung bình của poli(hexametylen adipamit) để chế tơ nilon -6,6 là 30 000, của cao su tự nhiên là 105 000. Hãy tính số mắt xích (trị số n) gần đúng trong công thức phân tử của mỗi loại polime trên.

Lời giải:

Số mắt xích của poli(hexametylen adipamit) (NH –[CH2]6 –NH – CO- [CH2]4- CO)n là:

n = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 = 132 (mắt xích)

số mắt xích của cao su tự nhiên là:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

n = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 = 1544 (mắt xích)

Bài 6 (trang 73 SGK Hóa 12 - Video giải tại 47:40): Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh. Hãy tính xem có bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đi sunfua -S-S-, giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở cầu metylen trong mạch cao su.

Lời giải:

Mỗi cầu đi sunfua (-S-S-) có khối lượng 64 đvC; Mỗi monome isopren (C5H8) có khối lượng là 68. Mỗi cầu đi sunfua (-S-S-) thay 2H, nên tổng khối lượng đoạn mạch polime chứa một cầu đi sunfua là :

62 + 68n, trong đó thành phần S là 2%, ta có biểu thức :

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Có khoảng 46 mắt xích isopren chứa 1 cầu đi sunfua.

Xem thêm các bài Giải bài tập Hóa học 12 (có video) hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác