Hóa 12 Bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime

Hóa 12 Bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime

Video Giải bài tập Hóa 12 Bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime - Cô Phạm Thị Thu Phượng

Bài 1 (trang 76 SGK Hóa 12- Video giải tại 10:25): Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

B. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome.

C. Hệ số n mắt xích trong công thức polime gọi là hệ số trùng hợp.

D. Polime tổng hợp được tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng.

Lời giải:

Đáp án B.

Bài 2 (trang 76 SGK Hóa 12 - Video giải tại 12:44): Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên?

A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ.

B. Tơ visco, tơ tằm, phim ảnh.

C. Cao su isoprene, tơ visco, nilon-6, keo dán gỗ.

D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.

Lời giải:

Đáp án B.

Bài 3 (trang 77 SGK Hóa 12 - Video giải tại 14:50): Cho biết các monomer được dùng để điều chế các polime sau:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Lời giải:

a) CH2=CH-Cl

b) CF2=CF2

c) CH2 = CH – CH3

d) NH2-[CH2]6-COOH

e) Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

g) H2N-[CH2]6-NH2 và HCOO-[CH2]4-COOH

Bài 4 (trang 77 SGK Hóa 12 - Video giải tại 20:50): Trình bày cách phân biệt các mẫu vật liệu sau:

a. PVC (làm vải giả da) và da thật.

b. Tơ tằm và tơ axetat.

Lời giải:

a. Đốt 2 mẫu thử, mẫu thử có mùi khét như tóc cháy, là da thật, còn lại là PVC

b. Đốt 2 mẫu thử, mẫu thử khi cháy có mùi khét như tóc cháy là tơ tằm, còn lại là tơ axetat

Bài 5 (trang 77 SGK Hóa 12 - Video giải tại 23:21): a. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:.

- Stiren → polistiren.

- Axit ω-aminoentantic (H2N-[CH2]6COOH → polienantamit (nilon-7).

b. Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiêu tấn polime mỗi loại, biết rằng hiệu suất của hai phản ứng trên là 90%.

Lời giải:

- Stiren → polistiren.

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Từ Axit ω-aminoentantic (H2N-[CH2]6COOH → polienantamit (nilon-7))

nH2N-[CH2]6COOH Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 (-HN-[CH2]6-CO-)n + H2O

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Khối lượng stiren cần dùng là m = 1 tấn

Vì H = 90% nên m = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 = 1,1(tấn )

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Khối lượng của axit ω-aminoentantic cần dùng là m = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 = 1,14 (tấn)

vì H = 90% nên m = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 = 1,27(tấn )

Xem thêm các bài Giải bài tập Hóa học 12 (có video) hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác