Tin học 10 Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảoTin học 10 Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo

Để học tốt Tin học lớp 10, nội dung bài học là trả lời câu hỏi, giải bài tập Tin học 10 Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo hay nhất, ngắn gọn. Bên cạnh đó là tóm tắt lý thuyết ngắn gọn và bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin 10 Bài 18 có đáp án.

A. Lý thuyết

a) Hãy gõ và trình bày theo mẫu sau

b) Trong "Đơn xin nhập học" ở các bài thực hành trước, hãy yêu cầu Word thay các tên riêng bằng các tên riêng khác do em tự nghĩ ra

Quảng cáo

c) Giả sử có đoạn văn bản (tương đối dài) do người không có kinh nghiệm soạn ra, trong đó có nhiều lỗi

d) Hãy sử dụng các chức năng gõ tắt để tạo các từ gõ tắt sau

e) Hãy sử dụng các từ gõ tắt trên để gõ nhanh đoạn văn bản dưới đây và trình bày theo ý của em

Lời giải:

a) Hãy gõ và trình bày theo mẫu sau:

- Bôi đen đoạn văn bản cần định dạng

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Nhấp chọn biểu tượng để tạo các chấm trên thanh công cụ đoạn văn:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10
Quảng cáo

- Nhấp chọn:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10 b) Trong "Đơn xin nhập học" ở các bài thực hành trước, hãy yêu cầu Word thay các tên riêng bằng các tên riêng do tự em nghĩ ra

- Mở đơn xin nhập học

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Thao tác tổ hợp phím Ctrl + H rồi chọn tab Thay thế (Replace)

- Nhập vào từ cần thay thế và từ muốn thay thế

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10
Quảng cáo

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10 c) Giả sử có một văn bản (tương đối dài) do một người không có kinh nghiệm soạn ra, trong đó có nhiều lỗi như:

• Luôn có một dấu cách trước dấu chấm.

• Sau dấu phẩy bao giờ cũng viết liền.

Hãy dùng chức năng tìm kiếm và thay thế để sửa tự động các lỗi trên.

- Thao tác tổ hợp phím Ctrl + H để mở bảng thay thế.

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Sửa lỗi 1: Luôn có một dấu cách trước dấu chấm: ta sẽ điền ô tìm gì “ .”, ô thay thế sẽ là “.”

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Sửa lỗi 2: Sau dấy phẩy bao giờ cũng viết liền: ta sẽ điền ô tìm gì “,” và ô thay thế sẽ là “, ”

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10 d) Hãy sử dụng chức năng gõ tắt để tạo các từ gõ tắt sau

vt: vũ trụ

ht: hành tinh

td: trái đất

- Vào tệp và chọn Tùy chọn

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Chọn mục Soát lỗi -> Tùy chọn tự sửa:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Chúng ta sẽ có bảng nhập gõ tắt và nhập theo yêu cầu

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10 e) Hãy sử dụng các từ gõ tắt trên để gõ nhanh đoạn văn dưới đây và trình bày theo ý của em. Thực hành đánh số trang và in văn bản vừa gõ

- Sử dụng căn lề giữa, căn lề đoạn văn:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Sử dụng bôi đen, in nghiêng đoạn văn, viết hoa đoạn văn:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Sử dụng căn chỉnh lề văn bản:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Sử dụng đánh số trang:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- In trang: sử dụng tổ hợp phím Ctrl + P

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

B. Trắc nghiệm

Câu 1: Để thực hiện được việc sửa lỗi cũng như gõ tắt trong tiếng Việt ta sử dụng lệnh:

A. Insert → AutoCorrect Options…

B. Tools → AutoCorrect Options…

C. Format → AutoCorrect Options…

D. Table → AutoCorrect Options…

Đáp án : B

Giải thích :

Để thực hiện được việc sửa lỗi cũng như gõ tắt trong tiếng Việt ta sử dụng lệnh Tools → AutoCorrect Options…để mở hộp thoại AutoCorrect rồi chọn/bỏ chọn ô Replace text as you type (thay thế trong khi gõ). Việc gõ tắt cũng như sửa lỗi trong tiếng Việt, người dùng phải định nghĩa cụm từ được sửa và cụm từ thay thế trong hộp AutoCorrect.

Câu 2: Để tìm và thay thế một từ trong văn bản bằng một từ khác, thực hiện:

A. Edit → Find

B. Edit → Replace

C. Edit → Find and Replace

D. Cả A và B

Đáp án : D

Giải thích :

+ Để tìm một từ hoặc cụm từ trong văn bản ta chọn lệnh Edit → Find hoặc Ctrl + F

+ Để thay thế một từ hoặc cụm từ trong văn bản bằng một từ khác ta chọn lệnh Edit → Replace hoặc Ctrl + H.

Câu 3: Để chèn nội dung có trong bộ nhớ đệm vào văn bản, ta:

A. chọn lệnh Edit → Copy

B. chọn lệnh Edit → Find

C. chọn lệnh Edit → Cut

D. chọn lệnh Edit → Paste

Đáp án : D

Giải thích :

Để chèn (dán) nội dung có trong bộ nhớ đệm vào văn bản, ta chọn lệnh Edit → Paste hoặc tổ hợp phím Ctrl + V.

Câu 4: Câu các công cụ trợ giúp soạn thảo, đó là:

A. Tìm kiếm và thay thế

B. Gõ tắt và sữa lỗi

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai.

Đáp án : C

Giải thích :

Các công cụ trợ giúp soạn thảo văn bản giúp cho người dùng nhiều chức năng giúp tự động hóa một số công đoạn trong quá trình soạn thảo làm tăng hiệu quả, thực hiện nhanh chóng công việc biên soạn như chức năng tìm kiếm và thay thế, gõ tắt và sữa lỗi.

Câu 5: Để tự động đánh số trang ta thực hiện:

A. Lệnh File/Page Setup…

B. Lệnh File/Print…

C. Lệnh Insert/Page Numbers…

D. Cả ba cách đều sai.

Đáp án : C

Giải thích :

Để tự động đánh số trang ta chọn lệnh Insert/Page Numbers… Hộp Page Numbers mở ra chọn vị trí, căn lề cho số.

Câu 6: Để sao chép một đoạn văn bản sau khi đã chọn, ta thực hiện:

A. Nhấp chọn lệnh File/Copy

B. Nhấp chọn lệnh Edit/Send to

C. Nhấp chọn lệnh Edit/Copy

D. Cả ba cách đều sai

Đáp án : C

Giải thích :

Để sao chép một đoạn văn bản sau khi đã chọn, ta thực hiện chọn lệnh Edit/Copy hoặc tổ hợp phím Ctrl +C.

Câu 7: Để tìm cụm từ “Thăng Long” trong đoạn văn bản và thay thế thành “Đông Đô”, ta thực hiện:

A. Lệnh Edit → Go to…

B. Lệnh Edit → Search…

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+H

D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F

Đáp án : C

Giải thích :

Để tìm cụm từ “Thăng Long” trong đoạn văn bản và thay thế thành “Đông Đô”, ta thực hiện nhấn tổ hợp phím Ctrl+H. hộp thoại Find and Replace xuất hiện: Nhập vào ô Find what từ “Thăng Long” trong đoạn văn bản và ô Replace with cụm từ “Đông Đô”. Chọn Replace.

Câu 8: Muốn hủy bỏ một thao tác vừa thực hiện, chẳng hạn xóa nhầm một kí tự, ta:

A. nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z

B. nhấn tổ hợp phím Ctrl + B

C. nhấn tổ hợp phím Ctrl + H

D. nhấn tổ hợp phím Ctrl + S

Đáp án : A

Giải thích :

Muốn hủy bỏ một thao tác vừa thực hiện, chẳng hạn xóa nhầm một kí tự, ta nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z hoặc nhấn phím Undo trên thanh công cụ.

Câu 9: Em hãy tìm câu sai trong các câu sau đây?

A. Ngầm định, từ được gõ vào ô Find What là “Viet nam” thì tất cả các từ sau đều được tìm thấy “Viet nam”, “VIET NAM”, “viet Nam”, “Viet Nam”

B. Chức năng thay thế cho phép thay 1 từ bằng 1 từ hoặc 1 cụm từ với điều kiện số lượng kí tự tìm và thay thế phải bằng nhau

C. Chức năng thay thế cho phép xóa 1 từ hay 1 cụm từ trong văn bản

D. Tất cả ý trên

Đáp án : B

Giải thích :

Chức năng thay thế cho phép thay một từ hoặc một cụm từ bằng một từ hoặc một cụm từ tùy ý.

Câu 10: Trong khi soạn thảo văn bản, giả sử ta cần thay thế chữ “Thầy giáo” thành chữ “Giáo viên” thì ta thực hiện:

A. Lệnh Edit/Clear…

B. Lệnh Edit/Find…

C. Lệnh Edit/Replace…

D. Lệnh Edit/Goto…

Đáp án : C

Giải thích :

Trong khi soạn thảo văn bản, giả sử ta cần thay thế chữ “Thầy giáo” thành chữ “Giáo viên” thì ta thực hiện lệnh Edit/Replace…hoặc Ctrl + H

Xem thêm các bài giải bài tập Tin học lớp 10 hay, chi tiết khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.