Công nghệ 7 VNEN Bài 1: Đất Trồng

A. Hoạt động khởi động

Trả lời câu hỏi (Trang 4 Công nghệ 7 VNEN):

a) Đất trồng có những vai trò gì đối với cây?

b) Kể tên các biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng mà em biết, ý nghĩa của từng biện pháp

Trả lời:

a) Đất trồng có vai trò đặc biệt đối với đời sống của cây trồng vì đất là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxi cho cây và giữ cho cây đứng vững.

b)

- Biện pháp sử dụng

Biện pháp sử dụng đất Mục đích

- Thâm canh tăng vụ

- Không bỏ đất hoang

- Chọn cây trồng phù hợp với đất

- Vừa sử dụng đất, vừa cải tạo

- Tăng sản lượng

- Tăng diện tích đất trồng.

- Tạo điều kiện sinh trưởng cây trồng.

- Tăng năng suất cây trồng.

- Biện pháp cải tạo và bảo vệ

Biện pháp cải tạo đất Mục đích Áp dụng cho loại đất nào?
- Cày sâu bừa kĩ, bón phân hữu cơ. - Tăng bề dày của lớp đất canh tác. - Có tầng đất mỏng, nghèo dinh dưỡng như đất bạc màu
- Làm ruộng bậc thang - Hạn chế dòng nước chảy; hạn chế xói mòn rửa trôi. - Đất dốc (đồi, núi)
- Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh - Tăng độ che phủ đất, hạn chế xói mòn, rửa trôi. - Đất dốc; đất cần được cải tạo.
- Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên. - Hoà tan chất phèn trong nước, tháo nước có hòa tan phèn thay thế bằng nước ngọt. - Đất phèn
- Bón vôi - Khử chua. - Đất chua.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Khái niệm và vai trò của đất trồng

a) Đọc thông tin

b) Trả lời các câu hỏi sau (Trang 5 Công nghệ 7 VNEN).

- Đá, sỏi, cát có phải là đất trồng không? Vì sao?

- Đất trồng có vai trò gì đối với cây?

Trả lời:

- Đá, sỏi, cát có không phải là đất trồng . Vì thực vật không thể sinh sống ,phát triển ,sinh trưởng trên đó được . Nó không có chất dinh dưỡng để đáp ứng nhu cầu của câu trồng .

- Đất trồng là nơi sinh sống của cây, cung cấp nước, các chất dinh dưỡng, oxi cho cây và giữ cho cây đứng vững .

Ví dụ:

   + Không có đất trồng thì cây không có nơi để sinh sống và phát triển. Không có đất giữ cho cây đứng vững thì cây không thể đứng vững .

   + Trong đất có nước ,đất cung cấp nước ,chất dinh dưỡng cho cây , cây không có nước thì cây ko thể sống và phát triển tốt được.

   + Thành phần rắn có trong đất là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng .

   + Thành phần khí có trong đất góp phần cho sự nảy mầm của hạt giống , cho sự hô hấp và sinh trưởng bình thường của cây trồng .

2. Thành phần của đất trồng

a) Quan sát sơ đồ và đọc các thông tin sau:

b) Hoàn thành phiếu học tập sau (Trang 5 Công nghệ 7 VNEN).

Trả lời:

- Phiếu học tập:

Các thành phần của đất Vai trò đối với cây trồng
Phần khí Hô hấp với cây trồng.
Phần rắn Cung cấp các chất dinh dưỡng.
Phần lỏng Hoà tan các chất dinh dưỡng, cấp nước.

3. Một số tính chất của đất trồng

a) Đọc thông tin

b) Hoàn thành phiếu học tập và trả lời các câu hỏi sau (Trang 6 Công nghệ 7 VNEN).

- Thế nào là đất chua, đất kiềm và đất trung tính?

- Độ phì nhiêu của đất là gì? Độ phì nhiêu của đất có ý nghĩa gì đối với cây trồng?

Trả lời:

- Phiếu học tập:

Thành phần cơ giới Loại đất Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng (tốt, trung bình, kém)
Tỉ lệ hạt cát lớn Đất cát Kém
Tỉ lệ sét lớn Đất sét Tốt
Tỉ lệ các loại hạt cân đối Đất thịt Trung bình

- Độ chua, độ kiềm của đất được đo bằng độ pH. Đất thường có trị số pH từ 3 đến 9. Căn cứ vào trị số pH người ta chia đất thành : đất chua (pH < 6,5), đất trung tính (pH = 6,6 - 7,5) và đất kiềm (pH > 7,5).

- Độ phì nhiêu là khả năng của đất cung cấp đủ nước, oxi và chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng đảm bảo năng suất cao, và không có chất có hại cho cây gọi là độ phì nhiêu của đất. Độ phì nhiêu của đất là một trong những yếu tố quyết định năng suất cây trồng.

4. Sử dụng và bảo vệ đất trồng

a) Sử dụng đất trồng

Trả lời câu hỏi (Trang 7 Công nghệ 7 VNEN).

- Hoàn thành phiếu học tập theo mẫu sau:

Trả lời:

Biện pháp sử dụng đất Mục đích

- Thâm canh tăng vụ

- Chọn cây trồng phù hợp với đất

- Vừa sử dụng đất, vừa cải tạo

- Tăng sản lượng

- Tạo điều kiện sinh trưởng cây trồng.

- Tăng năng suất cây trồng.

b) biện pháp cải tạo và bảo vệ đất trồng

Trả lời câu hỏi (Trang 7 Công nghệ 7 VNEN).

- Hoàn thành phiếu học tập theo mẫu sau:

- Điền các biện pháp cải tạo, bảo vệ đất trồng thích hợp vào các hình dưới đây:

Trả lời:

- Phiếu học tập:

Biện pháp cải tạo đất Mục đích Áp dụng cho loại đất nào?
- Cày sâu bừa kĩ, bón phân hữu cơ. - Tăng bề dày của lớp đất canh tác. - Có tầng đất mỏng, nghèo dinh dưỡng như đất bạc màu
- Làm ruộng bậc thang - Hạn chế dòng nước chảy; hạn chế xói mòn rửa trôi. - Đất dốc (đồi, núi)
- Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh - Tăng độ che phủ đất, hạn chế xói mòn, rửa trôi. - Đất dốc; đất cần được cải tạo.
- Bón vôi - Khử chua. - Đất chua.

- Điền các biện pháp cải tạo đất:

A: Cày sâu, bừa kỹ

B: Cày sâu, bừa kỹ

C: Làm ruộng bậc thang

D: Bón phân

E: Trồng xen cây phân xanh giữa các băng cây công nghiệp

G: Bón vôi

D. Hoạt động vận dụng

1 (Trang 10 Công nghệ 7 VNEN). Chia sẻ với cha mẹ và mọi người trong gia đình những hiểu biết của em về: vai trò của đất trồng, thành phần của đất trồng, các biện pháp sử dụng và cải tạp đất trồng.

Trả lời:

- Vai trò: Đất trồng có vai trò đặc biệt đối với đời sống của cây trồng vì đất là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxi cho cây và giữ cho cây đứng vững.

- Thành phần đất trồng:

Các thành phần của đất Vai trò đối với cây trồng
Phần khí Hô hấp với cây trồng.
Phần rắn Cung cấp các chất dinh dưỡng.
Phần lỏng Hoà tan các chất dinh dưỡng, cấp nước.

- Biện pháp sử dụng:

Biện pháp sử dụng đất Mục đích

- Thâm canh tăng vụ

- Không bỏ đất hoang

- Chọn cây trồng phù hợp với đất

- Vừa sử dụng đất, vừa cải tạo

- Tăng sản lượng

- Tăng diện tích đất trồng.

- Tạo điều kiện sinh trưởng cây trồng.

- Tăng năng suất cây trồng.

- Biện pháp cải tạo và bảo vệ:

Biện pháp cải tạo đất Mục đích Áp dụng cho loại đất nào?
- Cày sâu bừa kĩ, bón phân hữu cơ. - Tăng bề dày của lớp đất canh tác. - Có tầng đất mỏng, nghèo dinh dưỡng như đất bạc màu
- Làm ruộng bậc thang - Hạn chế dòng nước chảy; hạn chế xói mòn rửa trôi. - Đất dốc (đồi, núi)
- Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh - Tăng độ che phủ đất, hạn chế xói mòn, rửa trôi. - Đất dốc; đất cần được cải tạo.
- Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên. - Hoà tan chất phèn trong nước, tháo nước có hòa tan phèn thay thế bằng nước ngọt. - Đất phèn
- Bón vôi - Khử chua. - Đất chua.

2 (Trang 10 Công nghệ 7 VNEN). Tìm hiểu xem gia đình và địa phương em đã sử dụng và cải tạo đất trồng như thế nào.

Trả lời:

- Nêu những biện pháp cải tạo đất ở địa phương em là

      • Bón phân cân đối cho đất.

      • Nhổ sạch cỏ dại.

      • Cày, xới, làm đất kĩ càng.

      • Luân canh cây trồng.

      • Thâm canh hợp lý.

      • Che phủ đất ( là một biện pháp rất thích hợp đối với những vùng đất bạc màu giúp hạn chế bốc hơi nước, giữ ẩm cho đất, chống gió rét, hạn chế cỏ dại và giữ ấm cho cây trồng, giúp phân phối đều nước không gây úng thối cho cây trồng, giúp hệ vi sinh vật trong đất hoạt động tốt sẽ làm cho đất tơi xốp, thoáng khí hơn, giúp cho hệ rễ cây trồng phát triển tốt.

Xem thêm các bài Giải bài tập Công nghệ lớp 7 VNEN (Soạn Công nghệ 7 VNEN) khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 7 VNEN | Soạn Công nghệ lớp 7 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Hướng dẫn học Công nghệ lớp 7 chương trình VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học