Giải bài 2 trang 141 SGK Hóa 12Hóa học 12 Bài 31: Sắt

Video Bài 2 trang 141 SGK Hóa 12 - Cô Phạm Thị Thu Phượng

Bài 2 (trang 141 SGK Hóa 12): Cấu hình electron nào sau đây là của Fe3+ ?

A. [Ar]3d6.

Quảng cáo

B. [Ar]3d5.

C. [Ar]3d4.

D. [Ar]3d3.

Lời giải:

Đáp án B.

Cấu hình e của Fe: [Ar]3d64s2

⇒ cấu hình e của Fe3+: [Ar]3d5

Quảng cáo

Các bài Giải bài tập Hóa 12, Để học tốt Hóa học 12 Bài 31: Sắt

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-31-sat.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên