Giải bài 4 trang 141 SGK Hóa 12Hóa học 12 Bài 31: Sắt

Video Bài 4 trang 141 SGK Hóa 12 - Cô Phạm Thị Thu Phượng

Bài 4 (trang 141 SGK Hóa 12): Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là :

A. Zn.

Quảng cáo

B. Fe.

C. Al.

D. Ni.

Lời giải:

Đáp án B.

Khối lượng kim loại phản ứng là Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Số mol H2Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

2M + 2n HCl → 2MCl2 + nH2

Số mol của M là:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

→ {n = 2, M = 56} → M: Fe

Quảng cáo

Các bài Giải bài tập Hóa 12, Để học tốt Hóa học 12 Bài 31: Sắt

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-31-sat.jsp


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên