Giải bài 3 trang 15 SGK Hóa 12Hóa học 12 Bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

Video Bài 3 trang 15 SGK Hóa 12 - Cô Phạm Thị Thu Phượng

Bài 3 (trang 15 SGK Hóa 12): Một loại mỡ động vật chứ 20% tristearoylglixerol m, 30% tripanmitoylgrixerol và 50 % trioleoylgixerol (về khối lượng)

Quảng cáo

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi thực hiện phản ứng xà phòng hóa loại mỡ trên.

b) Tính khối lượng muối thu được khi xà phòng hóa 1 tấn mỡ trên bằng dung dịch NaOH, giả sử hiệu suất của quá trình đạt 90%.

Lời giải:

a. Phương trình hóa học

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

b.Dựa vào tỉ lệ phần trăm

⇒ Trong 1 tấn mỡ có:

0,2 tấn (C17H35COO)3C3H5

0,3 tấn (C15H31COO)3C3H5

0,5 tấn (C17H33COO)3C3H5

Theo pt (1), (2), (3) khối lượng muối thu được là :

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 = 1,03255 (tấn) = 1032,55(kg)

Vì hiệu suất là 90% nên khối lượng muối thu được là

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12
Quảng cáo

Các bài Giải bài tập Hóa 12, Để học tốt Hóa học 12 Bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-3-khai-niem-ve-xa-phong-va-chat-giat-rua-tong-hop.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên