Giải Hóa học 12 trang 12 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Hóa học 12 trang 12 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Hóa học 12 trang 12. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

Giải Hóa học 12 trang 12 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Quảng cáoLưu trữ: Giải Hóa học 12 trang 12 (sách cũ)

Video Bài 5 trang 12 SGK Hóa 12 - Cô Phạm Thị Thu Phượng

Bài 5 (trang 12 SGK Hóa 12): Tổng số miligam KOH để trung hòa hết lượng axit tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số xà phòng hóa của chất béo. Tính chỉ số xà phòng hóa của mẫu chất béo có chỉ số axit bằng 7 chứa tristearoylglixerol còn lẫn một lượng axit stearic.

Lời giải:

Chỉ số axit của mẫu chất béo tristearoylglixerol trên là 7. Nghĩa là cần 7mg KOH (= 0,007g KOH) trung hòa axit tự do trong 1 g chất béo

⇒ nKOH = 0,007/56 = 0,125.10-3 mol

⇒ naxit stearic = nKOH = 0,125.10-3 mol

(axit stearic: C17H35COOH) ⇒ maxit stearic = 0,125.10-3. 284 = 35,5.10-3g

⇒ Lượng tristearoylglixerol (C17H35COO)3C3H5 có trong 1g chất béo là: 1- 35,5.10-3 = 0,9645 g

n(C17H35COO)3C3H5 = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 = 1,0837.10-3 mol

Phương trình hóa học

(C17H35COO)3C3H5 + 3KOH → 3C17H35COOK + C3H5(OH)3

⇒ nKOH = 3. n(C17H35COO)3C3H5 = 3. 1,0837.10-3 = 3,2511.10-3 mol

Số g KOH tham gia xà phòng hóa = 3,2511.10-3. 56 ≈ 182.10-3g = 182mg

Chỉ số xà phòng hóa của chất béo tristearoylixerol là 182 + 7 = 189

Quảng cáo

Các bài Giải bài tập Hóa 12, Để học tốt Hóa học 12 Bài 2: Lipit

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-2-lipit.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên