Lịch Sử và Địa Lí 4 Bài 4: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên

A. Hoạt động cơ bản

1. Đọc bảng thông tin và thảo luận

Câu 1 (trang 74 Lịch sử và địa lí 4 Tập 1 VNEN).

a. Em hoặc một bạn đọc cho cả nhóm nghe thông tin trong bảng sau:

Lịch Sử và Địa Lí 4 Bài 4: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 4 VNEN

b. Cùng thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

   - Kể tên một số hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên

   - Giải thích vì sao Tây Nguyên lại có những hoạt động sản xuất này.

Trả lời:

   - Một số hoạt động của người dân ở Tây Nguyên là: trồng cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi trâu, bò, khai thác sức nước làm thủy điện, khai thác rừng…

   - Nguyên nhân có những hoạt động sản xuất này vì Tây Nguyên có đất bazan tơi xốp, phì nhiêu, có đồng cỏ xanh tốt, có các dòng sông chảy với độ cao, rừng lại có nhiều sản vật, nhất là gỗ và các loại thú quý…

2. Quan sát lược đồ và trả lời

Câu 1 (trang 45 Lịch sử và địa lí 4 Tập 1 VNEN).

a. Quan sát hình 1, kể tên một số cây trồng và vật nuôi chính ở Tây Nguyên.

b. Quan sát hình 2 và hoàn thành phiếu học tập sau:

Lịch Sử và Địa Lí 4 Bài 4: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 4 VNEN

Trả lời:

a. Tên một số cây trồng và vật nuôi chính ở Tây Nguyên là: bò, trâu và voi

b. Hoàn thành phiếu học tập:

Lịch Sử và Địa Lí 4 Bài 4: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 4 VNEN

3. Khám phá về nghề trồng cà phê và nuôi voi

Câu 1 (trang 76 Lịch sử và địa lí 4 Tập 1 VNEN).

   a. Quan sát và đọc thông tin trong hình 3

   b. Kể cho nhau nghe về cà phê Buôn Ma Thuột

   c. Khí hậu có ảnh hưởng như thế nào đến việc trồng cây công nghiệp ở Tây Nguyên

   d. Quan sát hình 4 và cho biết ở Tây Nguyên, voi được nuôi để làm gì?

Trả lời:

   b. Cà phê Buôn Ma Thuột hay cà phê Ban mê là một trong những thương hiệu nổi tiếng của cà phê Việt Nam được trồng trên cao nguyên Buôn Ma Thuột, một cao nguyên thuộc vùng Tây Nguyên Việt Nam. Cà phê ở đây luôn được đánh giá là có chất lượng cao nhất và có hương vị đặc trưng nhất được giới hâm mộ và các nhà rang xay cà phê đánh giá cao. Từ đó, Buôn Ma Thuột hay được ví như một "thủ phủ cà phê". Cây cà phê chiếm giữ một vị trí độc tôn, không loại cây trồng nào sánh được trên cao nguyên đất đỏ bazan này.

   c. Khí hậu ở Tây Nguyên có ảnh hưởng đến việc trồng cây công nghiệp, nhất là vào mùa khô, ở đây thiếu nước trầm trọng, nên người dân phải dùng máy bơm để hút nước ngầm lên tưới cho cây.

   d. Ở Tây Nguyên, voi được nuôi để chở hàng hóa, chở người…

4. Liên hệ thực tế

Câu 2 (trang 76 Lịch sử và địa lí 4 Tập 1 VNEN).

   a. Kể về một nhà máy thủy điện mà em biết (tên nhà máy và nhà máy đó được xây dựng trên sông nào)

   b. Hãy chỉ và nêu tên nhà máy thủy điện được thể hiện trên lược đồ hình 2. Những nhà máy thủy điện đó nằm trên sông nào?

   c. Quan sát và đọc thông tin trong hình 5, cho biết người dân đã làm gì để khai thác sức nước.

Trả lời:

a. Một nhà máy thủy điện mà em biết là:

   - Y - a – ly xây dựng trên sông Xê-xan

   - Đrây –hling xây dựng trên sông Xrê Pôk

b. Để khai thác sức nước, người dân đã đắp đạp, ngăn sông tạo thành hồ lớn và dùng nước chảy từ trên cao xuống để chạy tua-bin sản xuất ra điện.

c. Chúng ta đã xây dựng thủy điện để khia thác sức nước

5. Tìm hiểu về rừng và khai thác rừng

Câu 1 (trang 77 Lịch sử và địa lí 4 Tập 1 VNEN).

Chọn và sắp xếp các ý sau vào hai cột của bảng cho phù hợp

(Xuất hiện ở nơi mùa khô kéo dài; Xuất hiện ở nơi có lượng mưa nhiều; Rừng rậm rạp; Rừng thưa; Một loại cây; Nhiều loại cây với nhiều tầng; Rừng rụng lá mùa khô; Xanh quanh năm).

Lịch Sử và Địa Lí 4 Bài 4: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 4 VNEN

Trả lời:

Lịch Sử và Địa Lí 4 Bài 4: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 4 VNEN

B. Hoạt động thực hành

1. Làm bài tập

Câu 1 (trang 78 Lịch sử và địa lí 4 Tập 1 VNEN).

a. Đọc các cụm từ dưới đây:

   Khai thác rừng

   Nuôi, đánh bắt thủy sản

   Trồng cây công nghiệp lâu năm

   Trồng rau, hoa quả xứ lạnh

   Khai thác sức nước

   Làm muối

   Chăn nuôi gia súc lớn trên đồng cỏ

b. Những cụm từ nào dùng để chỉ hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên?

Trả lời:

* Những cụm từ dùng để chỉ hoạt động sản xuất của người dân Tây Nguyên là:

   - Khai thác rừng

   - Trồng cây công nghiệp lâu năm

   - Khai thác sức nước

   - Chăn nuôi gia súc lớn trên đồng cỏ

2. Quan sát bảng số liệu và trả lời

Câu 2 (trang 78 Lịch sử và địa lí 4 Tập 1 VNEN).

a. Dựa vào bảng 1, cho biết cây công nghiệp nào được trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên?

Lịch Sử và Địa Lí 4 Bài 4: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 4 VNEN

b. Dựa vào bảng 2, cho biết con vật nào được nuôi nhiều hơn ở Tây Nguyên?

Lịch Sử và Địa Lí 4 Bài 4: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 4 VNEN

Trả lời:

a. Dựa vào bảng 1 ta thấy, cây công nghiệp được trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên là cà phê với diện tích là 491,5 nghìn ha.

b. Dựa vào bảng 2 ta thấy, ở Tây Nguyên con bò được nuôi nhiều hơn con trâu. Trong khi bò có 694,9 nghìn con thì trâu chỉ có 94,2 nghìn con.

3. Liên hệ thực tế

Câu 1 (trang 79 Lịch sử và địa lí 4 Tập 1 VNEN).

   a. Kể tên một số hoạt động sản xuất có ở địa phương em?

   b. Ở địa phương em không có những hoạt động nào mà ở Tây Nguyên có?

   c. Giải thích tạo sao địa phương em lại không có những hoạt động sản xuất đó?

Trả lời:

a. Em ở Hà Tĩnh, quê em có những hoạt động sản xuất là:

   - Trồng lúa nước

   - Đánh bắt thủy, hải sản

   - Khai thác rừng

   - Chăn nuôi gia súc, gia cầm

   - Khai thác sức nước

   - Làm muối

   - Trồng cây công nghiệp lâu năm.

b. Hầu hết những hoạt động sản xuất ở quê em đều có ở Tây Nguyên vì Hà Tĩnh cũng là tỉnh có nhiều đồi núi và khá tương đồng với Tây Nguyên nên các hoạt động sản xuất ở Tây Nguyên đều có ở Nghệ An. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất ở Nghệ An phong phú hơn do tiếp giáp biển và có đồng bằng ven biển....

4. Chơi trò chơi "tiếp sức"

Câu 2 (trang 79 Lịch sử và địa lí 4 Tập 1 VNEN).

- Đánh mũi tên nối một cụm từ ở cột A với một cụm từ ở cột B cho phù hợp

Lịch Sử và Địa Lí 4 Bài 4: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 4 VNEN

Trả lời:

Lịch Sử và Địa Lí 4 Bài 4: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 4 VNEN

C. Hoạt động ứng dụng

1. Tìm hiểu về hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên

Câu 3 (trang 79 Lịch sử và địa lí 4 Tập 1 VNEN).

   a. Chọn một chủ đề mà em quan tâm

   b. Với sự giúp đỡ của người thân, em hãy tìm hiểu về chủ đề đã chọn và tạo ra một sản phẩm về chủ đề đó

   c. Trong buổi học tới, hãy giới thiệu sản phẩm của em với các bạn

Trả lời:

Ví dụ :

   Cà phê Buôn Ma Thuột hay cà phê Ban mê là một trong những thương hiệu nổi tiếng của cà phê Việt Nam được trồng trên cao nguyên Buôn Ma Thuột, một cao nguyên thuộc vùng Tây Nguyên Việt Nam. Tuy cây cà phê được du nhập vào Việt Nam từ rất sớm (năm 1870) nhưng được trồng đại trà ở Đắk Lắk, xuất phát từ Buôn Ma Thuột chỉ từ những năm sau 1930 trong những đồn điền của người Pháp.

   Ở Đắk Lắk gần như huyện nào cũng có trồng cà phê, nhưng cà phê Buôn Ma Thuột vẫn luôn được đánh giá là có chất lượng cao nhất và có hương vị đặc trưng nhất được giới hâm mộ và các nhà rang xay cà phê đánh giá cao. Từ đó, Buôn Ma Thuột hay được ví như một "thủ phủ cà phê". Cây cà phê chiếm giữ một vị trí độc tôn, không loại cây trồng nào sánh được trên cao nguyên đất đỏ bazan này. Trong cơ cấu cây trồng ở Buôn Ma Thuột, có đủ các loài cà phê như: cà phê chè, cà phê vối, cà phê mít nhưng được trồng rộng rãi nhất là cà phê vối. Hiện tại thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột đã được dùng chung cho cà phê Đắk Lắk.

2. Liên hệ thực tế

Câu 1 (trang 80 Lịch sử và địa lí 4 Tập 1 VNEN).

   a. Nêu một số việc làm cụ thể của bản thân và gia đình để góp phần hạn chế việc sử dụng tài nguyên rừng

   b. Tìm hiểu một số nguy cơ đối với nguồn nước ở địa phương em

   c. Cùng với người thân hãy đưa ra những biện pháp để bảo vệ, giữ gìn và tiết kiệm nguồn nước.

Trả lời:

a. Một số việc làm cụ thể của bản thân và gia đình góp phần hạn chế sử dụng tài nguyên rừng là:

   - Không nấu bếp bằng củi, nấu bằng ga và điện vừa bảo vệ môi trường, vừa không tốn củi đốt

   - Không ăn thịt các loại động vật quý hiểm trong rừng.

   - Không chặt phá rừng, đốt rừng để sản xuất.

b. Một số nguy cơ đối với nguồn nước ở địa phương em là: ô nhiễm bốc mùi hôi thối, nhiễm độc ảnh hưởng đến sức khỏe. Do nước bẩn, phân thải ra bừa bãi chưa xử lí... Phun thuốc hóa học nhiều ngấm vào đất làm nguồn nước ảnh hưởng.

c. Những biện pháp bảo vệ, giữ gìn và tiết kiệm nguồn nước là:

   - Không thải nước thải bừa bãi

   - Vặn đủ nước để dùng, không xả lãng phí

   - Sử dụng thuốc thảo dược để trừ sâu bệnh thay vì dùng thuốc hóa học....

Xem thêm các bài Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 chương trình VNEN hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Lịch Sử và Địa Lí 4 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.