Bài 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7 trang 54 SBT Hóa học 12Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Bài 25.1 trang 54 Sách bài tập Hóa học 12: Những nguyên tố trong nhóm IA của bảng tuần hoàn được sắp xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự tăng dần của

A. điện tích hạt nhân nguyên tử.

B. khối lượng riêng.

C. nhiệt độ sôi.

D. số oxi hoá.

Lời giải:

Quảng cáo

A

Bài 25.2 trang 54 Sách bài tập Hóa học 12: Cho 3 g hỗn hợp gồm Na và kim loại kiềm M tác dụng với nước. Để trung hoà dung dịch thu được cần 800 ml dung dịch HCl 0,25M. Kim loại M là

A. Li.     B. Cs.

C. K.     D. Rb.

Lời giải:

A

Giải sách bài tập Hóa học 12 | Giải sbt Hóa học 12

⇒ 2 kim loại là Li(M = 7) và Na (M = 23)

Bài 25.3 trang 54 Sách bài tập Hóa học 12: Cho 4,7 g K2O vào 195,3 g nước. Nồng độ phần trăm của dưng dịch thu được là

A. 2,6%.     B. 6,2%.

C. 2,8%.     D. 8,2%.

Lời giải:

C

Bài 25.4 trang 54 Sách bài tập Hóa học 12: Cho 17 g hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm đứng kế tiếp nhau trong nhóm IA tác dụng với nước thu đừợc 6,72 lít H2 (đktc) và dung dịch Y.

a) Hỗn hợp X gồm

A. Li và Na.     B. Na và K.

C. K và Rb.     D. Rb và Cs.

b) Thể tích dung dịch HCl 2M cần để trung hoà dung dịch Y là

A. 200 ml.     B. 250 ml.

C. 300 ml.     D. 350 ml.

Lời giải:

B

Giải sách bài tập Hóa học 12 | Giải sbt Hóa học 12

Bài 25.5 trang 55 Sách bài tập Hóa học 12: Cho 3,9 g kali tác dụng với nước thu được 100 ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch KOH thu được là

A. 0,1M.     B. 0,5M.

C. 1M.     D. 0,75M.

Lời giải:

C

K + H2O → KOH + ½ H2

nKOH = nK = 3,9 : 39 = 0,1 mol

CM = 0,1 : 0,1 = 1M

Bài 25.6 trang 55 Sách bài tập Hóa học 12: Cho hỗn hợp Na và Mg lấy dư vào 100 g dung dịch H2SO4 20% thì thể tích khí H2 (đktc) thoát ra là

A. 4,57 lít.     B. 54,35 lít.

C. 49,78 lít.     D. 57,35 lít.

Lời giải:

B

Giải sách bài tập Hóa học 12 | Giải sbt Hóa học 12

Bài 25.7 trang 55 Sách bài tập Hóa học 12: Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại kiém thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 1,84 g kim loại ở catot. Công thức hoá học của muối là

A. LiCl.     B. NaCl.

C. KCl.     D. RbCl.

Lời giải:

B

Giải sách bài tập Hóa học 12 | Giải sbt Hóa học 12
Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 12 (SBT Hóa học 12) khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


bai-25-kim-loai-kiem-va-hop-chat-quan-trong-cua-kim-loai-kiem.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác