Bài 25.18 trang 57 SBT Hóa học 12Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Bài 25.18 trang 57 Sách bài tập Hóa học 12: Nung nóng 7,26 g hỗn hợp gồm NaHCO3 vào Na2CO3, người ta thu được 0,84 lít khí CO2 (đktc).

Hãy xác định khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp trước và sau khi nung.

Lời giải:

Quảng cáo

Nung hỗn hợp, chỉ có NaHCO3 bị phân hủy:

2NaHCO3 to→ Na2CO3 + H2O + CO2 (1)

Theo (1), nNaHCO3 = 2nCO2 = 2.0,84/22,4 = 0,075 mol

Trước khi nung:

mNaHCO3 = 84.0,075 = 6,3g

mNa2CO3 = 7,26 - 6,3 = 0,96g

Sau khi nung: mNa2CO3= 0,96+106.0,0375 = 4,935g.

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 12 (SBT Hóa học 12) khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


bai-25-kim-loai-kiem-va-hop-chat-quan-trong-cua-kim-loai-kiem.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác