Bài 10.4 trang 13 Sách bài tập Hóa học 9Bài 10: Một số muối quan trọng

Video Giải SBT Hóa học 9 Bài 10: Một số muối quan trọng

Bài 10.4 trang 13 Sách bài tập Hóa học 9 (Video giải tại 15:43) Biết 5 gam hỗn hợp 2 muối là Na2C03 và NaCl tác dựng vừa đủ với 20 ml dung dịch HCl, thu được 448 ml khí (đktc).

a) Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.

b) Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.

c) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

Lời giải:

Quảng cáo

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2

nkhi = nCO2 = 0,448/22,4 = 0,02 mol; nHCl = 0,02.2/1 = 0,04 mol

a) CM = n/V = 0,04/0,02 = 2M

b) nNaCl = 0,02.2/1 = 0,04 (mol) → mNaCl = 0,04 x 58,5 = 2,34g

c) nNa2CO3 = 0,02.1/1 = 0,02 (mol) → mNa2CO3 = 0,02 x 106 = 2,12g

%mNa2CO3 = 2,12/5 . 100% = 42,4%

%mNaCl = 100% - 42,4% = 57,6%

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 9 (SBT Hóa học 9) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Hóa học 9 | Giải sbt Hóa 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách bài tập Hóa học lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-10-mot-so-muoi-quan-trong.jsp