Sách bài tập Hóa học 9 | Giải SBT Hóa 9 (hay, chi tiết)


Trọn bộ lời giải SBT Hóa 9 hay nhất, chi tiết giúp học sinh lớp 9 làm bài tập trong sách Bài tập Hóa học 9 dễ dàng.

Giải sách bài tập Hóa 9

Sách bài tập Hóa 9 Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Sách bài tập Hóa 9 Chương 2: Kim loại

Sách bài tập Hóa 9 Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Sách bài tập Hóa 9 Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Sách bài tập Hóa 9 Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

42 videos Giải sách bài tập Hóa học lớp 9 - Cô Phạm Thị Thu Phượng (Giáo viên VietJack)

43 Bài giảng Hóa học lớp 9 - Cô Phạm Huyền (Giáo viên VietJack)

Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

Xem thêm giải bài tập lớp 9 các môn học hay nhất, chi tiết khác:

Tài liệu giáo án, đề thi lớp 9 có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập môn Hóa học 10 sách mới:

Tài liệu giáo viên