Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Unit 1: Phonetics (trang 3)Unit 1: My new school

A. Phonetics (trang 3 SBT Tiếng Anh 6 mới)

1. Find the word which has a different ... (Tìm từ có một âm được đọc khác trong phần gạch dưới. Sau đó đọc to các từ.)

Quảng cáo
1. D. computer 2. C. brother 3. A. school
4. B. volleyball 5. C. bread

Giải thích:

1. Nguyên âm "u" trong computer đọc là /ju/, trong các từ còn lại đọc là /ʌ/.

2. Nguyên âm "o" trong brother đọc là /ʌ/, trong các từ còn lại đọc là /əʊ/.

3. Âm phụ "ch" trong school đọc là /k/, trong các từ còn lại đọc là /tʃ/.

4. Nguyên âm "o" trong volleyball đọc là /ɒ/, trong các từ còn lại đọc là /əʊ/.

5. Nguyên âm đôi "ea" trong bread được đọc là /e/, trong các từ còn lại được đọc là /i:/.

2. Give the names of the following ... (Viết tên của những thứ được cho trong hình dưới đây, sau đó đọc to các từ (chữ cái đầu tiên đã được cho sẵn)

Quảng cáo
1. compass (cây com-pa) 2. colour (màu sắc) 3. judo (võ ju-đô)
4. rose (hoa hồng) 5. post office (bưu điện)

Tham khảo Unit 1 Tiếng anh 6 :

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 mới | Giải sbt Tiếng Anh 6 mới của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 6 mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-1-my-new-school.jsp