Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Unit 1: Writing (trang 9)Unit 1: My new school

E. Writing (trang 9 SBT Tiếng Anh 6 mới)

1. Make sentences using the words ... (Tạo các câu sử dụng các từ và cụm từ đã cho sao cho phù hợp.)

Quảng cáo

1. Computer studies is Trong's favourite subject.

2. Mrs Hoa is our teacher of English.

3. There are six coloured pencils in my friend's box.

4. Where dose Ms Lan live?

5. Shall I introduce you to my best friend, An Son?

Hướng dẫn dịch:

1. Vi tính là môn học yêu thích của Trọng.

2. Cô Hoa là giáo viên của chúng tôi.

3. Có 6 câu bút chì màu trong hộp bút của bạn tôi.

Quảng cáo

4. Cô Lan sống ở đâu?

5. Tôi có nên giới thiệu bạn với người bạn thân nhất của tôi không, An Sơn?

2. Here is a list of some ideas ... (Đây là một danh sách gồm vài ý kiến cho nội quy lớp của Linda. Cô ấy luôn cố gắng giữ gìn nội quy.)

1. Cố gắng đến trường đúng giờ.

2. Nhớ mang đầy đủ sách, đồ dùng học tập, bài tập về nhà.

3. Tập trung nghe giảng bài trong lớp.

4. Chuẩn bị trước để làm việc theo cặp hoặc nhóm.

5. Làm tất cả bài tập về nhà mà giáo viên giao.

Quảng cáo

6. Cố gắng tập nói tiếng Anh trong buổi học tiếng Anh.

Bây giờ hãy viết một đoạn văn ngắn để đưa ra nội quy học tập của bạn. Sử dụng nội quy học của Linda và bạn có thể thêm ý kiến của riêng mình.

Mẫu:

We also have some class rules and we try to keep all of them. We always try to arrive on time. Before we go to school, we always remember to prepare book, notebooks, pen, pencil, school bag. We always listen carefully to teachers in classroom and try to raise our new ideas in lessons. We always pre-read the new lesson and finish the homework the teacher gives. And we try to finish the experiments in Physics or Chemistry room.

Hướng dẫn dịch:

Chúng tôi cũng có vài nội quy học tập và cố gắng tuân theo các nội quy. Chúng tôi luôn cố gắng đến trường đúng giờ. Trước khi chúng tôi đến trường chúng tôi luôn chuẩn bị sách, vở, bút mực, bút chì, cặp sách. Chúng tôi luôn cố gắng lắng nghe kĩ giáo viên giảng bài trong lớp học và phát biểu ý kiến trong giờ. Chúng tôi luôn đọc bài mới trước và hoàn thành bài tập về nhà mà cô giáo giao. Và chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành các thí nghiệm ở phòng thí nghiệm vật lý hoặc hóa học.

Quảng cáo

Tham khảo Unit 1 Tiếng anh 6 :

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 mới | Giải sbt Tiếng Anh 6 mới của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 6 mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-1-my-new-school.jsp