Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Unit 12: Phonetics (trang 40)Unit 12: Robots

A. Phonetics (trang 40 SBT Tiếng Anh 6 mới)

1. Find the word having ... (Tìm từ có âm khác trong phần gạch dưới. Đọc to chúng lên.)

Đáp án:

Quảng cáo
1. D 2. C 3. B 4. A 5. A

Giải thích:

1. Chọn D. low, vì âm "ow" được đọc là /əʊ/ trong những từ còn lại được đọc là /aʊ/.

2. Chọn C. sou/u>p, vì âm ou gạch dưới được đọc là /u:/ trong những từ còn lại được đọc là /aʊ/.

3. Chọn B. tortoi/u>se, vì âm "oi" được đọc là /ə/ trong những từ còn lại được đọc là /ɔi/.

4. Chọn A. wha/u>t, vì âm "a" được đọc là /ɒ/ trong những từ còn lại được đọc là /ɔ:/.

5. Chọn A. lau/u>gh vì âm "au" được đọc là /a:/ trong khi những từ còn lại được đọc là /ɔ:/.

Quảng cáo

2. Give the names of the following ... (Đặt tên cho các đồ vật sau, sau đó đọc các từ to lên ( ký tự đầu tiên của mỗi từ đã được cho).)

Đáp án:

1. couch (ghế bành/ ghế dài) 2. toys (đồ chơi) 3. cow (bò cái)
4. coins (đồng tiền xu) 5. mouse (con chuột)

Tham khảo Unit 12 Tiếng Anh 6:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 mới | Giải sbt Tiếng Anh 6 mới của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 6 mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-robots.jsp