Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Unit 12: Speaking (trang 42-43)Unit 12: Robots

C. Speaking (trang 42-43 SBT Tiếng Anh 6 mới)

1. Look at these phrases a-h ... (Nhìn vào các cụm từ a - h và đặt chúng theo nhóm.)

Đáp án:

Quảng cáo

Asking for opinions:

a. What do you think...?

c. What about you, Nick?

f. Do you agree (with/that)?

Expressing agreement:

d. Yes definitely

e. I agree (with this/Nick).

Expressing disagreement:

b. I'm sorry, I don't agree

g. I don't agree.

h. No, definitely not.

Dịch:

Hỏi ý kiến:

Quảng cáo

a. Bạn nghĩ gì về...?

c. Còn bạn thì sao, (Nick)?

f. Bạn có đồng ý (với điều đó) không?

Thể hiện sự đồng tình:

e. Mình đồng ý (với điều này/với Nick)

d. Vâng, hoàn toàn đồng ý.

Thể hiện sự không đồng tình:

b. Mình xin lỗi, mình không đồng ý.

g. Mình không đồng ý (với điều này/ với Nick)

h. Không, hoàn toàn không.

2. Complete the conversation with ... (Hoàn thành đoạn hội thoại với những cụm từ này. Sau đó thực hành với bạn.)

Đáp án:

Quảng cáo
(1) I'm sorry, I don't agree (2) do you agree with that
(3) no, definitely not (4) What about you
(5) I agree with

Hướng dẫn dịch:

Duy: Tôi không nghĩ rằng chúng ta có người máy trong cuộc sống chúng ta.

Nick: Xin lỗi, tôi không đồng ý. Người máy đang giúp chúng ta rất nhiều trong ngành công nghiệp, giáo dục và thậm chí trong nhà chúng ta. Bạn có đồng ý với điều đó không Duy?

Duy: Dĩ nhiên là không. Chúng là một sự lãng phí về tiền bạc và thời gian. Chúng làm cho mọi người lười biếng. Trong tương lai người máy sẽ thay thế toàn thế giới. Tôi đã xem bộ phim về điều đó một lần nọ. Còn bạn thì sao Phong?

Phong: Ồ, tôi đồng ý với Nick. Người máy không thể làm nhiều. Nhưng trong tương lai, chúng sẽ rất hữu ích bởi vì chúng sẽ có thể làm hầu hết mọi thứ thay cho chúng ta.

Quảng cáo

3. Do you agree or disagree ... (Bạn có đồng ý với những câu này không? Sử dụng các cụm từ ở bài 1.)

Mẫu:

2. Sống ở thành phố lớn tốt hơn sống ở nông thôn.

=> I don't agree with this.

3. Đi ô tô tiện lợi hơn đi xe đạp.

=> I agree with this.

4. Học ngoại ngữ chỉ là lãng phí thời gian.

=> No, definitely not.

5. Chúng ta phải mặc đồng phục trong trường mỗi ngày.

=> Yes, definitely.

Tham khảo Unit 12 Tiếng Anh 6:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 mới | Giải sbt Tiếng Anh 6 mới của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 6 mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-robots.jsp