Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Unit 12: Writing (trang 46-47)Unit 12: Robots

E. Writing (trang 46-47 SBT Tiếng Anh 6 mới)

1. Look at these ideas ... (Nhìn vào những ý tưởng này về năm 2030. Viết những câu bạn nghĩ là đúng.)

Đáp án:

Quảng cáo

2. We will/won't be able to do all of our shopping online.

3. Robots will/won't be able to teach children instead of human teachers.

4. Cars will/won't be able to run without human drivers.

5. Planes will/won't be able to fly without human pilots.

6. Robots will/won't be able to talk with other machines in our house.

Dịch:

2. Chúng ta sẽ có thể/ không thể mua sắm trực tuyến hoàn toàn.

3. Robot sẽ có thể/ không thể dạy trẻ con học thay cho giáo viên con người.

Quảng cáo

4. Ô tô sẽ không/ có thể chạy mà không có người lái.

5. Máy sẽ không/ có thể bay mà không có phi công con người.

6. Robot sẽ không/ có thể nói chuyện với các máy móc khác trong nhà.

2. Tick (v) what you predict ... (Đánh dấu cái mà bạn dự đoán robot sẽ có khả năng làm đến năm 2030.)

Hướng dẫn dịch:

- chơi tennis

- chăm sóc trẻ em và người già

- cho em bé hoặc thú cưng ăn

- trò chuyện với các máy móc khác trong nhà

- bảo vệ nhà bạn

- phát hiện và chữa lành những vấn đề trên cơ thể

- hiểu điều chúng ta suy nghĩ

Quảng cáo

3. Write a paragraph about ... (Viết một đoạn văn về những dự đoán công việc robot sẽ có thể làm đến năm 2030.)

Đáp án:

Robots will be very intelligent by 2030. They will be able to look after children or old children and feed babies or pets. They also will be able to guard our house and find and repair problems in our bodies. However, they won't be able to play tennis. And they won't be able to talk to people or to other machines in our house. Finally, they won't be able to understand what we think.

Hướng dẫn dịch:

Người máy sẽ có thể rất thông minh vào năm 2030. Chúng sẽ có thể chăm sóc trẻ em hoặc người già và cho trẻ em hoặc cho thú nuôi anh. Chúng có thể canh nhà và tìm và chữa những vấn đề trên cơ thể người. Tuy nhiên, chúng sẽ không thể chơi tennis. Và chúng sẽ không thể nói chuyện với người hoặc nói chuyện với máy móc trong nhà. Cuối cùng, chúng sẽ không thể hiểu được chúng ta nghĩ gì.

Quảng cáo

Tham khảo Unit 12 Tiếng Anh 6:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Hơn 5000 bạn đã học và tiến bộ tại VietJack chỉ với 2k/ 1 ngày. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 mới | Giải sbt Tiếng Anh 6 mới của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 6 mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-robots.jsp