Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Unit 9: Phonetics (trang 16)Unit 9: Cities of the world

A. Phonetics (trang 16 SBT Tiếng Anh 6 mới)

1. Which words have the sound ... (Từ nào có phát âm là /əu/ Từ nào có phát âm là /ai/)

Đáp án:

Quảng cáo
/əu/ nose, cold, rose, old, low, hole
/ai/ time, smile, kite, drive, wine, light

2. Read aloud these two short poems (Đọc to hai bài thơ ngắn sau)

Dịch:

1. Bà Tuyết Trắng thích thả diều.

Cao! Cao!

Diều Bay lên trời.

Bà mỉm cười.

2. Tháng 11 Trời lạnh.

Không có hoa.

Tôi không muốn ở nhà một mình.

Quảng cáo

3. Make sentences or make a short poem ... (Tạo thành câu hoặc làm một bài thơ với những từ có trong phần 1.)

Mẫu:

I love the rose. In the cold weather, there are so many beautiful roses. But in the hot weather, the roses are not very beautiful. Da Lat has many roses. Because the weather there is very cold, especially at the time of winter.

Dịch:

Tôi yêu hoa hồng. Trong thời tiết lạnh, có rất nhiều hoa hồng xinh đẹp. Tuy nhiên, trong thời tiết nóng, hoa hồng không đẹp lắm. Đà Lạt có nhiều hoa hồng. Bởi vì thời tiết đây rất lạnh, đặc biệt là vào thời điểm mùa đông.

Quảng cáo

Tham khảo Unit 9 Tiếng anh 6:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 mới | Giải sbt Tiếng Anh 6 mới của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 6 mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-cities-of-the-word.jsp