Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Unit 9: Writing (trang 20-21)Unit 9: Cities of the world

E. Writing (trang 20-21 SBT Tiếng Anh 6 mới)

1. Rearrange the words to make ... (Sắp xếp lại các từ để tạo thành câu đúng.)

Đáp án:

Quảng cáo

1. We're having a great time here in Cambodia!

2. The weather has been lovely.

3. The food is good.

4. The local people are friendly.

5. We've visited Angkor Wat and Angkor Thom.

6. They're so fabulous!

7. Send our love to Mum and Dad.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng em đang có khoảng thời gian tuyệt vời ở Campuchia.

2. Thời tiết dễ chịu.

Quảng cáo

3. Thức ăn ngon.

4. Dân địa phương thân thiện.

5. Chúng em đã đến Angkor Wat và Angkor Thom.

6. Chúng rất hùng vĩ.

7. Gửi lời hỏi thăm của chúng em đến bố mẹ nhé!

2. Use the information in 1 ... (Sử dụng thông tin ở bài 1 để trả lời những câu hỏi sau đây.)

Đáp án:

1. They are in Cambodia.

2. Yes, they do, because the weather has been lovely and the food is good.

3. They think the local people are friendly.

4. They have visited Angkor Wat and Angkor Thom.

5. Yes, they do, because they say the temples are fabulous.

Quảng cáo

3. Complete the postcard. (Hoàn thành bưu thiếp.)

Đáp án:

1. having 2. Sun 3. white
4. eaten 5. go 6. Wish

Hướng dẫn dịch:

Ted thân mến,

Đây là Nha Trang! Mình đang có khoảng thời gian rất vui ở đây! Mặt trời đang chiếu nắng mọi lúc, và biển cũng sạch nữa: biển xanh và cát trắng! Hôm nay mình ăn cua. Chúng ngon lắm. Ngày mai mình sẽ đến đảo Hòn Tre. Mình ước mình bạn cũng ở đây.

Yêu bạn,

Mary

Quảng cáo

Tham khảo Unit 9 Tiếng anh 6:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 mới | Giải sbt Tiếng Anh 6 mới của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 6 mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-cities-of-the-word.jsp