Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 3: Phonetics (trang 19-20)SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 3: Teen stress and pressure

A. Phonetics (trang 19-20 SBT Tiếng Anh 9 mới)

1. Practise saying these sentences...(Luyện tập nói những câu sau, chú ý làm thế nào để phát âm động từ be.)

Quảng cáo

1. - Aren't you interested in taking this course?

- I am. But I'm not sure when to take it.

2. Minh Duc is interested in playing football, but Hoang Thu isn't.

3. Do you think they are coming?

- Yes, they are coming. Don't worry.

4. - Are you tired?

- Yes, I am.

5. - Aren't you taking the bus? It's very far to walk.

- Yes, I am taking the bus. When is the next one coming?

2. Look at the verb...(Nhìn vào dạng của động từ be trong mỗi cặp câu dưới đây. Từ nào cần đánh trọng âm? Tích Có hoặc Không rồi luyện nói tất cả các từ.)

Quảng cáo
Yes No

1. A. Is it important for teenagers to learn life skills?

B. Isn't it important for teenagers to learn life skills?

- He was frustrated.

- Was he frustrated?

- Yes, he was.

- Isn't swimming your favourite sport?

- Yes, swimming is my favourite sport, but today the water is too cold for me.

- Swimming is my favourite sport.

3. Underlined the verb...(Gạch chân dạng của động từ be cái cần đánh trọng âm trong những câu dưới đây. Rồi luyện tập nói.)

1. He wasn't depressed. He was just a bit worried.

Quảng cáo

2. Isn't this painting beautiful?

3. - Are you going to the supermarket now?

- Yes, I am. Do you need something

4. - I thought he wasn't good at cooking.

- Oh yes, he is. He can cook almost anything.

5. - Is it raining?

- No, it isn't. We can go now.

Quảng cáo

Các bài giải SBT Tiếng Anh 9 mới khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới | Giải sbt Tiếng Anh 9 mới của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 9 mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-3-teen-stress-and-pressure.jsp


Tài liệu giáo viên