Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 8: Writing (trang 19)SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 8: Tourism

E. Writing (trang 19 SBT Tiếng Anh 9 mới)

1. Rewrite each of the sentences...(Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi.)

Quảng cáo

1. I didn't spend as much money during the trip as you did.

2. Is this your first time in/visit to Kuala Lumpur?

3. As China has many old castles and pagodas, it is a huge tourist attraction.

4. I wasn't very interested in this place.

5. It is three years since we last went to Spain.

6. The old house on the plateau that we visited was magnificent.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

1. Tôi đã không tiêu nhiều tiền trong chuyến đi như bạn đã làm.

2. Đây có phải là lần đầu tiên bạn đến thăm Kuala Lumpur không?

3. Vì Trung Quốc có nhiều lâu đài và chùa cổ, đây là một điểm thu hút khách du lịch rất lớn.

4. Tôi đã không thấy thích thú với nơi này.

5. Đã ba năm rồi kể từ lần cuối cùng chúng tôi đến Tây Ban Nha.

6. Ngôi nhà cũ trên cao nguyên mà chúng tôi ghé thăm thực sự tuyệt vời.

2. Complete the second sentence...(Hoàn thành các câu sau với từ cho trước sao cho câu có nghĩa giống với câu đã cho. Mỗi chỗ trống điền hơn 5 từ. Tham khảo mẫu cho trước.)

1. second time (that) I have visited

Quảng cáo

2. keep up with

3. very keen on travelling

4. at full speed

5. in the direction of

6. gave me very confusing information

3. Write a paragraph...(Viết một đoạn văn về lợi ích của việc du lịch bằng xe đạp, tham khảo câu mẫu dưới đây.)

There are many good reasons to go on a tour by bicycle.

These ideas might be useful to you:

- see beautiful scenery, and meet interesting people on your way.

- it's a good way of getting exercise

- stop and go whenever and wherever you want to

Gợi ý trả lời:

Biking is such a pleasant experience (for most people) if you get out there and try it out for transportation purposes, you’ll probably find that you love it & want to do it more. Firstly, bicycling is fun. Really, this is something that doesn’t get emphasized enough by bicycling advocates trying to address environmental problems. While it’s obvious once you get out there and do it, for the many people who haven’t (for transportation purposes), these may not be so obvious. Secondly, biking can help protect the climate and environment. Transportation is one of the leading causes of global warming. It is also what over 70% of oil is used for in the U.S. So, bicycling is an easy, quick, fun solution you can implement today.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Đi xe đạp là một trải nghiệm thú vị (đối với hầu hết mọi người) nếu bạn ra khỏi đó và thử nó vì mục đích vận chuyển, bạn sẽ thấy rằng bạn thích nó và muốn làm nhiều hơn nữa. Thứ nhất, đi xe đạp rất thú vị. Thực sự, đây là điều không được nhấn mạnh bởi những người ủng hộ đi xe đạp đang cố gắng giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường. Mặc dù có một điều rõ ràng khi bạn ra ngoài và làm điều đó, đối với nhiều người không tham gia (vì mục đích vận chuyển), những điều này có thể không rõ ràng. Thứ hai, đạp xe có thể giúp bảo vệ khí hậu và môi trường. Giao thông vận tải là một trong những nguyên nhân hàng đầu của sự nóng lên toàn cầu. Đó cũng là những gì mà trên 70% dầu được sử dụng ở Hoa Kỳ. Vì vậy, đi xe đạp là một giải pháp dễ dàng, nhanh chóng và thú vị mà bạn có thể thực hiện ngày nay.

Các bài giải SBT Tiếng Anh 9 mới khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới | Giải sbt Tiếng Anh 9 mới của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 9 mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-tourism.jsp


Tài liệu giáo viên