Bài 2 trang 51 Tập bản đồ Lịch Sử 12Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Bài 2 trang 51 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Dựa vào hình 58 trong SGK vào nội dung bài học, em hãy:

a. Khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng về Nội dung của cải cách ruộng đất

Lời giải:

Quảng cáo
X A. Chia ruộng đất cho dân cày nghèo
B. Chia ruộng đất cho dân cày nghèo, đem lại cho họ quyền làm chủ ở nông thôn về kinh tế và chính trị
C. Giảm bớt thuế ruộng đất cho nông dân
D. Giảm bớt thuế thu hoạch hoa màu cho nông dân

b. Phát biểu suy nghĩ của em về ý nghĩa của bức hình

Lời giải:

- Thể hiện sự phấn khởi của nhân dân khi nhận ruộc đất cày cấy.

- Cải cách ruộng đất được thực hiện hiệu quả, thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng”.

Quảng cáo

Xem thêm lời giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-21-xay-dung-xa-hoi-chu-nghia-o-mien-bac-dau-tranh-chong-de-quoc-mi.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên