Bài 8 trang 54 Tập bản đồ Lịch Sử 12Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Bài 8 trang 54 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Hoàn thành bảng dưới đây để thấy được thành tựu chủ yếu về kinh tế - xã hội của Miền Bắc từ 1954-1965.

Lời giải:

Quảng cáo
Giai đoạn Thành tựu
Từ năm 1954 đến năm 1960

- Hoàn thành cải cách ruộng đất.

- Khôi phục kinh tế:

     + Nông nghiệp: Nông dân hăng hái khẩn hoang, sắm sửa nông cụ, xây dựng nhiều công trình thủy lợi.

     + Công nghiệp: Khôi phục và mở rộng hầu hết các nhà máy, xí nghiệp bị phá hỏng, xây dựng mới thêm một số nhà máy.

     + Thủ công nghiệp: Bảo đảm cung cấp nhiều mặt hàng tiêu dùng cho nhân dân, giải quyết việc làm cho người lao động.

     + Ngoại thương: Dần tập trung vào Nhà nước.

     + Giao thông vận tải: Khôi phục các tuyến đường sắt, sửa chữa và làm mới đường ôtô, đường quốc tế được mở rộng.

- Văn hóa, giáo dục, y tế: Hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm xây dựng.

Từ năm 1961 đến năm 1965

- Công nghiệp:

     + 1961 – 1965: có 100 cơ sở sản xuất mới được xây dựng.

     + Công nghiệp quốc doanh chiếm tỉ trọng 93% trong tổng giá trị sản lượng công nghiệp toàn miền Bắc.

     + Công nghiệp nhẹ cùng với tiểu thủ công nghiệp đã giải quyết được 80% hàng tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân.

- Nông nghiệp:

     + Hệ thống thủy nông phát triển, nhiều công trình được xây dựng.

     + Năng xuất tăng cao, vượt 5 tấn thóc trên 1 hécta.

- Thương nghiệp:

     + Thương nghiệp quốc doanh được Nhà nước ưu tiên phát triển.

     + Củng cố quan hệ sản xuất mới, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân.

- Hệ thống giao thông được củng cố, đi lại thuận tiện.

- Hệ thống giáo dục từ phổ thông đến đại học phát triển nhanh.

- Hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe được đầu tư phát triển, khoảng 6000 cơ sở y tế được xây dựng.

- Chi viện cho miền Nam, phục vụ sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Quảng cáo

Xem thêm lời giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-21-xay-dung-xa-hoi-chu-nghia-o-mien-bac-dau-tranh-chong-de-quoc-mi.jsp


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên