Bài 7 trang 53 Tập bản đồ Lịch Sử 12Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Bài 7 trang 53 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Dựa vào hình 66 và nội dung trong SGK, em hãy:

a. Tóm tắt những nét chính về chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ áp dụng vào miền Nam Việt Nam.

Lời giải:

Quảng cáo

- Là chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới nằm trong chiến lược toàn cầu "phản ứng linh hoạt" của Mĩ.

- Nhằm mục tiêu tiêu diệt lực lượng cách mạng, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ.

- Thời gian: 1961-1965 .

- Quy mô: Chủ yếu ở miền Nam.

- Lực lượng: Tiến hành bằng quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn Mĩ, dựa vào vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mĩ.

Quảng cáo

- Âm mưu: “Dùng nười Việt đánh người Việt”.

- Thủ đoạn cơ bản: “Ấp chiến lược” là quốc sách.

b. Hãy dẫn chứng bằng số liệu và hình ảnh trong SGK về thắng lợi của quân dân miền Nam đối với chiến lược nêu trên.

Lời giải:

- Trong những năm 1961-1962, Quân giải phóng cùng nhân dân đánh bại nhiều cuộc hành quân càn quét của quân đội Sài Gòn đánh vào chiến khu D, căn cứ U Minh,..

- Ngày 2-1-1963, Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho) đánh bại cuộc hành quân càn quét của hơn 2000 binh lính quân đội Sài Gòn, có cố vấn Mĩ chỉ huy.

- Từ 1963-1965, Phá “ấp chiến lược”, cuối năm 1965 số “ấp chiến lược” chỉ còn lại 1/3.

Quảng cáo

- Phong trào đấu tranh chính trị ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng diễn ra mạnh mẽ.

- Đông – xuân 1964-1965, quân ta mở chiến dịch tấn công miền Đông Nam Bộ:

     + Trận mở màn đánh vào ấp Bình Giã (2-12-1964), loại khỏi vòng chiến đấu 1700 tên địch, chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” bị phá sản về cơ bản.

     + Giành thắng lợi ở An Lão (Bình Định), Ba Gia (Quảng Ngãi), Đồng Xoài (Bình Phước) làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

Xem thêm lời giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-21-xay-dung-xa-hoi-chu-nghia-o-mien-bac-dau-tranh-chong-de-quoc-mi.jsp


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên