Bài 2 trang 3 Tập bản đồ Lịch Sử 8Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Bài 2 trang 3 Tập bản đồ Lịch Sử 8 Quan sát bức tranh trong hình 2 của SGK, em hãy cho biết bức tranh mô tả sự kiện gì? Nêu ý nghĩa của sự kiện đó:

Lời giải:

Quảng cáo

- Hình 2 mô tả sự kiện vua Sác – lơ I bị xử tử.

- Ý nghĩa: Sự thống trị của chế độ phong kiến đã không còn phù hợp với nước Anh.

Quảng cáo

Các bài giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 8 khác:

Loạt bài Giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 8 | Giải Tập bản đồ - Tranh ảnh - Bài tập Lịch Sử 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Tập bản đồ - Tranh ảnh - Bài tập Lịch Sử 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-1-nhung-cuoc-cach-mang-tu-san-dau-tien.jsp