Bài 3 trang 4 Tập bản đồ Lịch Sử 8Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Bài 3 trang 4 Tập bản đồ Lịch Sử 8 Dựa vào lược đồ “13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ” hình 3 trong sách giáo khoa ,em hãy:

Lời giải:

Quảng cáo

+) Tô những màu khác nhau và điền vào chỗ chấm (…..) trong lược đồ ở hình bên trên các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8

+) Nêu các sự kiện chính trong các cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ:

Quảng cáo

- 12/1773: nhân dân cảng Bô - xtơn tấn công tàu trở chè của Anh.

- Từ 5 -9 đến 26 – 10 – 1774: đại biểu các thuộc địa Bắc Mĩ họp Hội nghị lục địa đòi quyền lợi của mình với vua Anh.

- 4/1775: chiến tranh bùng nổ.

- 4/7/1776: Tuyên ngôn Độc lập được công bố.

- 17/10/1777: thắng lợi ở Xa – ra – tô –ga.

+) Nêu kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ:

- Kết quả: Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa Bắc Mĩ.

- Ý nghĩa: Giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân.

Quảng cáo

Các bài giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 8 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 8 | Giải Tập bản đồ - Tranh ảnh - Bài tập Lịch Sử 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Tập bản đồ - Tranh ảnh - Bài tập Lịch Sử 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-1-nhung-cuoc-cach-mang-tu-san-dau-tien.jsp