Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average)

Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average)

A. Hoạt động khởi động

Câu 1(SGK trang 69 Tin học 7 VNEN): DiemKhaoSat. xlsx được cô giáo nhập thêm dữ liệu để tính toán như sau:

Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Hãy thảo luận đề đưa ra cách:

Tính điểm trung bình môn Toán của các bạn trong bảng ghi vào ô C17, điểm trung bình môn Ngữ Văn ghi vào ô D17, Cách tình của em có hiệu quả không nếu số học sinh của lớp là 50 bạn.

Trả lời:

- Một số cách để tính điểm trung bình môn Toán và Ngữ văn của các bạn là:

- Cách 1:

+ Chúng ta có thể dùng máy tình cầm tay để tính điểm trung bình môn Toán và Ngữ Văn của các bạn sau đó ghi kết quả vào bảng tính.

- Cách 2:

+ Chùng ta sẽ sử dụng các hàm trong Excel để tính toán.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Hàm và cách sử dụng hàm trong chương trình bảng tính.

a) Để tính điểm trung bình của từng học sinh hoặc tính điểm trung bình môn Toán (môn Ngữ văn) của các bạn trong bảng có thể thực hiện đơn giản bằng cách sử dụng hàm mà chương trình bảng tính cung cấp. Hãy đọc nội dung sau đây, tìm hiểu cách sử dụng hàm để tình toán.

Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

b) Thảo luận để đưa ra công thức tính điểm trung bình (hàm AVERAGE) môn Toán (vào ô C17) và môn Ngữ văn (vào ô D17) của cả lớp. Em có nhận xét gì về công thức này?

Trả lời:

- Với môn Toán:

+ Các bạn gõ theo công thức như hình ảnh dưới đây:

Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

+ Sau khi gõ xong bạn nhận Enter thì ta sẽ có kết quả:

Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

- Với môn Văn:

+ Các bạn gõ theo công thức như hình ảnh dưới đây:

Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

+ Sau khi gõ xong bạn nhận Enter thì ta sẽ có kết quả:

Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

2. Hàm AVERAGE

a) Cách sử dụng hàm AVERAGE tính điểm trung bình của môn Toán như trên còn dài, chưa tận dụng được các tính năng của hà, em hãy tìm hiểu chi tiết hàm AVERAGE để có được cách tính dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

b) Dựa vào cách viết địa chỉ khối trong công thức, em hãy đưa ra công thức tính điểm trung bình môn Toán và Ngữ văn.

Trả lời:

- Với môn Toán ta sẽ có công thức: =AVERAGE (C3:C14).

- Với môn Toán ta sẽ có công thức: =AVERAGE (D3:D14).

Thực hiện các công việc sau:

(1) Khởi động chương trình bảng tính Exel, mở trang tính DiemKhaoSat. xlsx.

+ Để khởi động Exel chúng ta nhấp vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN sau đó chọn

DiemKhaoSat. xlsx để mở trang tính.

(2) Để đổi tên bảng tính thành DiemKhaoSatToanVanTin. xlsx

+ Đầu tiên các bạn tìm đến thư mục mà các bạn đã lưu DiemKhaoSat. xlsx.

- Ví dụ chúng ta lưu tại thư mục Download

Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

+ Sau đó các bạn nhấp chuột phải vào bảng tính thì sẽ hiện lên hình ảnh:

Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

+ Tiếp theo các bạn chọn vào Rename và đổi tên thành DiemKhaoSatToanVanTin. xlsx

Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

+ Cuối cùng các bạn nhập dữ liệu thêm cho bảng theo yêu cầu của đề bài:

Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

(3) Dùng hàm tính điểm trung bình cho từng học sinh trong cột Điểm trung bình.

Bước 1: Chọn ô F3.

Bước 2: Gõ dấu =.

Bước 3: Gõ hàm AVERAGE (C3:E3).

Bước 4: Nhấn Enter.

Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

+ Sau khi có công thức ở ô F3 thì các bạn có thể sao chép đối với các ô theo cột F để tình điểm trung bình cho tất cả học sinh.

(4) Kết quả

Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

C. Hoạt động luyện tập

Thực hiện các công việc sau:

(1) Khởi động chương trình bảng tính Exel, mở trang tính DiemKhaoSat. xlsx.

+ Để khởi động Exel chúng ta nhấp vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN sau đó chọn

DiemKhaoSat. xlsx để mở trang tính.

(2) Để đổi tên bảng tính thành DiemKhaoSatToanVanTin. xlsx

+ Đầu tiên các bạn tìm đến thư mục mà các bạn đã lưu DiemKhaoSat. xlsx.

- Ví dụ chúng ta lưu tại thư mục Download

Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

+ Sau đó các bạn nhấp chuột phải vào bảng tính thì sẽ hiện lên hình ảnh:

Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

+ Tiếp theo các bạn chọn vào Rename và đổi tên thành DiemKhaoSatToanVanTin. xlsx

Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

+ Cuối cùng các bạn nhập dữ liệu thêm cho bảng theo yêu cầu của đề bài:

Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

(3) Dùng hàm tính điểm trung bình cho từng học sinh trong cột Điểm trung bình.

Bước 1: Chọn ô F3.

Bước 2: Gõ dấu =.

Bước 3: Gõ hàm AVERAGE (C3:E3).

Bước 4: Nhấn Enter.

Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

+ Sau khi có công thức ở ô F3 thì các bạn có thể sao chép đối với các ô theo cột F để tình điểm trung bình cho tất cả học sinh.

(4) Kết quả

Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

D. Hoạt động vận dụng

Em có thể tạo bảng tính HocSinhGioiKhoi7. xlsx để giúp nhà trường thống kê thông tin về số học sinh giỏi khối 7 như bảng sau được không? Sau đó lập công thức tính toán vào các ô tương ứng trong cột D. Hãy gửi cho thầy cô giáo kết quả của mình.

Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Trả lời:

- Bảng công thức:

Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

+ Bảng kết quả:

Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Trong bảng tính, một ô có thể hiển thị các kí hiệu ####. Điều đó có thể xảy ra ở một số lỗi sau:

+ Gõ công thức hoặc nội dung sai.

+ Độ rộng của cột nhỏ hơn so với kết quả….

Xem thêm các bài Giải bài tập Tin học lớp 7 chương trình VNEN hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học lớp 7 VNEN | Soạn Tin học 7 chương trình mới của chúng tôi được biên soạn bám sát sách giáo khoa Hướng dẫn học Tin học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học