Giải Toán 3 VNEN Bài 14: Bảng chia 6

Giải Toán 3 VNEN Bài 14: Bảng chia 6

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "truyền điện": Ôn bảng nhân 6

Trả lời:

Bảng nhân 6

6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

6 x 5 = 30

6 x 6 = 36

6 x 7 = 42

6 x 8 = 48

6 x 9 = 54

6 x 10 = 60

Câu 2. Thực hiện lần lượt các hoạt động (Sgk)

Câu 3

a. Em hãy dựa vào bảng nhân 6 để tìm kết quả các phép chia dưới đây và ghi vào vở

6 : 6 = ...     24 : 6 = ...

12 : 6 = ...     30 : 6 = ...

18 : 6 = ...     36 : 6 = ...

42 : 6 = ...     60 : 6 = ...

48 : 6 = ...     54 : 6 = ...

Trả lời:

6 : 6 = 1     24 : 6 = 4

12 : 6 = 2     30 : 6 = 5

18 : 6 = 3     36 : 6 =6

42 : 6 = 7     60 : 6 = 10

48 : 6 = 8     54 : 6 = 9

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 30 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tính nhẩm:

a. 6 : 6 =     42: 6 =

12 : 6 =     54 : 6 =

18 : 6 =     48 : 6 =

b. 6 x 3 =     6 x 2 =

18 : 6 =     12 : 6 =

6 x 6 =     36 : 6 =

Trả lời:

a. 6 : 6 = 1     42 : 6 = 7

12 : 6 = 2     54 : 6 = 9

18 : 6 = 3     48 : 6 = 8

b. 6 x 3 = 18     6 x 2 = 12

18 : 6 = 3     12 : 6 = 2

6 x 6 = 36     36 : 6 = 6

Câu 2 (Trang 31 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tính nhẩm:

6 x 4 =     6 x 3 =

24 : 6 =     18 : 6 =

24 : 4 =     18 : 3 =

6 x 5 =     30 : 6 =

30 : 5 =

Trả lời:

6 x 4 = 24     6 x 3 = 18

24 : 6 = 4     18 : 6 = 3

24 : 4 = 6     18 : 3 = 6

6 x 5 = 30     30 : 6 = 5

30 : 5 = 6

Câu 3 (Trang 31 Toán VNEN 3 tập 1 )

Giải bài toán:

a. Có 48 quyển vở chia đều cho 6 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy quyển vở?

b. Có 48 quyển vở chia đều cho các bạn, mỗi bạn 6 quyển vở. Hỏi có bao nhiêu bạn được nhận vở?

Trả lời:

a. Mỗi bạn được số quyển vở là:

48: 6 = 8 (quyển vở)

Đáp số: 8 quyển vở

b. Số bạn được nhận vở là:

48 : 6 = 8 (bạn)

Đáp số: 8 bạn

Câu 4 (Trang 31 Toán VNEN 3 tập 1 )

Đã tô màu vào 1/6 hình nào?

Giải Toán 3 VNEN Bài 14: Bảng chia 6 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Quan sát các hình ta thấy:

Hình 1: có 6 hình chữ nhật, có một ô tô màu

Hình 2: Có 3 hình chữ nhật, có một ô tô màu

Hình 3: Có 6 hình chữ nhật, có một hình tô màu.

⇒ Như vậy, đã tô màu vào 1/6 hình 1 và hình 3

C. Hoạt động thực tế

Câu 1 (Trang 31 Toán VNEN 3 tập 1 )

a. Em dùng 6 que tính, xếp hình ngôi sao như hình vẽ

Giải Toán 3 VNEN Bài 14: Bảng chia 6 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

b. Em có 24 que tính, em sẽ xếp được bao nhiêu hình ngôi sao như vậy?

Trả lời:

Có 24 que tính, sẽ xếp được số hình ngôi sao là:

24 : 6 = 4 (hình)

Đáp số: 4 hình

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.