Giải Toán 3 VNEN Bài 2: Bài tập về cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

Giải Toán 3 VNEN Bài 2: Bài tập về cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

A. Hoạt động thực hành

Câu 2 (Trang 5 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tính nhẩm:

a. 300 + 200 =

500 - 200 =

500 - 300 =

b. 400 + 600 =

460 - 60 =

460 - 400 =

c. 100 + 20 + 6 =

400 + 30 + 2 =

900 + 90 + 9 =

Trả lời:

a. 300 + 200 = 500

500 - 200 = 300

500 - 300 = 200

b. 400 + 600 = 1000

460 - 60 = 400

460 - 400 = 60

c. 100 + 20 + 6 = 126

400 + 30 + 2 = 432

900 + 90 + 9 = 999

Câu 3 (Trang 5 Toán VNEN 3 tập 1 )

Đặt tính rồi tính:

235 + 421     895 - 354

624 + 34     917 - 13

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 2: Bài tập về cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 4 (Trang 5 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tìm x:

a. x + 35 = 455

b. x - 27 = 816

c. 625 - x = 202

Trả lời:

a. x + 35 = 455

x = 455 - 35

x = 420

b. x - 27 = 861

x = 861 + 27

x = 888

c. 652 - x = 202

x = 652 - 202

x = 450

Câu 5 (Trang 5 Toán VNEN 3 tập 1 )

Giải các bài toán:

a. Nhà bác Hoa nuôi 525 con vịt, số vịt nhà bác Hằng nuôi nhiều hơn nhà bác Hoa là 50 con. Hỏi nhà bác Hằng nuôi bao nhiêu con vịt?

b. Quãng đường từ nhà Lan đến chợ dài 950m. Quãng đường từ nhà Lan đến trường ngắn hơn quãng đường từ nhà Lan đến chợ 400m. Hỏi quãng đường từ nhà Lan đến trường dài bao nhiêu mét?

Trả lời:

a. Nhà bác Hằng nuôi được số con vịt là:

525 + 50 = 575 (con vịt)

Đáp số: 575 con vịt

b. Quãng đường từ nhà Lan đến trường dài số mét là:

950 - 400 = 550 (mét)

Đáp số: 550 mét

Câu 6 (Trang 5 Toán VNEN 3 tập 1 )

Xếp 4 hình tam giác thành hình "ngôi nhà"

Giải Toán 3 VNEN Bài 2: Bài tập về cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 2: Bài tập về cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 7 (Trang 6 Toán VNEN 3 tập 1 )

Chơi trò chơi " Lập phép tính đúng"

Lấy các bộ thẻ (gồm 3 số và các dấu +, -, =) hãy xếp thành các phép tính đúng

Trả lời:

Ví dụ mẫu:

Ta lấy ba dấu: +, -, =

Ta lấy ba số: 450, 250 và 700

Từ ba dấu và ba số đã cho ta có các phép tính đúng là:

450 + 250 = 700

250 + 450 = 700

700 - 450 = 250

700 - 350 = 450

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 6 Toán VNEN 3 tập 1 )

Số dân của bản Nà Hang là 436 người, trong đó có 231 nam. Hỏi bản Nà Hang có bao nhiêu nữ?

Trả lời:

Bản Nà Hang có số nữ là:

436 - 231 = 205 (người)

Đáp số: 205 người

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.