Giải Toán 3 VNEN Bài 7: Ôn tập về hình học và giải toán

Giải Toán 3 VNEN Bài 7: Ôn tập về hình học và giải toán

A. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 14 Toán VNEN 3 tập 1 )

1. Thảo luận rồi ghi vào vở các từ cần điền vào chỗ chấm:

a. Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta tính tổng ........ các đoạn thẳng của đường gấp khúc đó.

b. Muốn tính chu vi hình tam giác ABC (xem hình vẽ): ta tính tổng .... các cạnh ...., ...., .... của hình tam giác.

c. Muốn tính chu vi của hình tứ giác MNPQ (Xem hình vẽ): ta tính tổng ..... các cạnh ...., ...., ...., .... của hình tứ giác.

Giải Toán 3 VNEN Bài 7: Ôn tập về hình học và giải toán | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

a. Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc đó.

b. Muốn tính chu vi hình tam giác ABC (xem hình vẽ): ta tính tổng độ dài các cạnh AB, BC, CA của hình tam giác.

c. Muốn tính chu vi của hình tứ giác MNPQ (Xem hình vẽ): ta tính tổng độ dài các cạnh MN, NP, PQ, QM của hình tứ giác.

Câu 2 (Trang 14 Toán VNEN 3 tập 1 )

a. Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ:

Giải Toán 3 VNEN Bài 7: Ôn tập về hình học và giải toán | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

b. Tính chu vi hình tam giác ABC:

Giải Toán 3 VNEN Bài 7: Ôn tập về hình học và giải toán | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

a. Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:

14 + 35 + 40 = 89 (cm)

b. Chu vi của hình tam giác ABC là:

14 + 35 + 40 = 89 (cm)

Đáp số: a. 89 cm

b. 89 cm

Câu 3 (Trang 14 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là: 20dm, 30dm, 40dm và 50dm

Trả lời:

Chu vi hình tứ giác là:

20 + 30 + 40 + 50 = 140 (dm)

Đáp số: 140 dm

Câu 4 (Trang 14 Toán VNEN 3 tập 1 )

Giải các bài toán sau:

a. Một cửa hàng buổi sáng bán được 50 quyển vở, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 20 quyển vở. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu quyển vở?

b. Khối lớp một có 134 học sinh, khối lớp hai có ít hơn khối lớp một 15 học sinh. Hỏi khối lớp hai có bao nhiêu học sinh?

Trả lời:

a. Buổi chiều cửa hàng đó bán được số quyển vở là:

50 + 20 = 70 (quyển vở)

b. Khối lớp Hai có số học sinh là:

134 - 15 = 119 (học sinh)

Đáp số: a. 70 quyển vở

b. 119 học sinh

Câu 5 (Trang 14 Toán VNEN 3 tập 1 )

Giải bài toán:

a. Hàng trên có 7 bông hoa, hàng dưới có 4 bông hoa. Hỏi hàng trên có nhiều hơn hàng dưới mấy bông hoa?

b. Lớp 3A có 19 bạn nữ và 16 bạn nam. Hỏi số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là bao nhiêu?

Trả lời:

a. Hàng trên nhiều hơn hàng dưới số bông hòa là:

7 - 4 = 3 (bông hoa)

Đáp số: 3 bông hoa

b. Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là:

19 - 16 = 3 (học sinh)

Đáp số: 3 học sinh

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 15 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tính độ dài đoạn đường từ nhà Minh đến chợ theo số đo ghi trên hình vẽ:

Giải Toán 3 VNEN Bài 7: Ôn tập về hình học và giải toán | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Quãng đường từ nhà Minh đến chợ dài số mét là:

200 + 500 + 300 = 1000 (mét)

Đáp số: 1000 mét

Câu 2 (Trang 15 Toán VNEN 3 tập 1 )

Bao gạo cân nặng 50kg, bao ngô cân nặng 35kg. Hỏi bao ngô nhẹ hơn bao gạo bao nhiêu kg?

Trả lời:

Bao ngô nhẹ hơn bao gạo số kg là:

50 - 35 = 15 (kg)

Đáp số: 15 kg

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.