Giải Toán 3 VNEN Bài 22: Tìm số chia

Giải Toán 3 VNEN Bài 22: Tìm số chia

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "đố bạn"

Hãy viết một phép chia và đố bạn xác định số bị chia, số chia và thương

Ví dụ:

35 : 7 = 5

35 là số bị chia

7 là số chia

5 là thương

2. Thực hiện các hoạt động sau:

a. Nêu số bị chia, số chia, thương trong phép chia: 6 : 2 = 3

b. Viết tiếp vào chỗ chấm: 2 = 6 : .....

c. Nói với bạn cách tìm số chia trong phép chia 6 : 6 : 2 = 3

Trả lời:

a. Trong phép chia: 6 : 2 = 3 có:

6 là số bị chia

2 là số chia

3 là thương

b. Điền vào chỗ chấm: 2 = 6 : 3

c. Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia là 6 chia cho thương là 2.

3. Trả lời câu hỏi:

a. Chỉ ra số bị chia, số chia, thương trong phép chia sau: 30 : x = 5

Số nào đã biết, số nào chưa biết?

b. Để tìm x ta làm như thế nào?

Trả lời:

a. Trong phép chia 30 : x = 5 ta thấy:

30 là số bị chia

x là số chia

5 là thương

⇒ Như vậy, số bị chia và thương đã biết, số chia chưa biết.

b. Để tìm x ta lấy số bị chia chia cho thương, tức là 30 : 5 = 6.

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 48 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tính nhẩm:

30 : 5 =     24 : 6 =

30 : 6 =     24 : 4 =

42 : 7 =     28 : 4 =

42 : 6 =     28 : 7 =

Trả lời:

30 : 5 = 6     24 : 6 = 4

30 : 6 = 5     24 : 4 = 6

42 : 7 = 6     28 : 4 = 7

42 : 6 = 7     28 : 7 = 4

Câu 2 (Trang 48 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tìm x:

a. 12 : x = 6

b. 25 : x = 5

Trả lời:

a. 12 : x = 6

x = 12 : 6

x = 2

b. 25 : x = 5

x = 25 : 5

x = 5

Câu 3 (Trang 48 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tìm x:

a. 28 : x = 4     b. x x 7 = 70

c. 42 : x = 6     d. 80 - x = 30

Trả lời:

a. 28 : x = 4

x = 28 : 4

x = 7

b. x x 7 = 70

x = 70 : 7

x = 10

c. 42 : x = 6

x = 42 : 6

x = 7

d. 80 - x = 30

x = 80 - 30

x = 50

Câu 4 (Trang 49 Toán VNEN 3 tập 1 )

Giải Toán 3 VNEN Bài 22: Tìm số chia | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 22: Tìm số chia | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 5 (Trang 49 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tủ sách lớp em có 96 quyển sách. Sau khi cho mượn, số sách còn lại bằng 1/3 số sách đã có. Hỏi trong tủ sách lớp em còn lại bao nhiêu quyển sách?

Trả lời:

Trong tủ sách lớp em còn lại số quyển sách là:

96 : 3 = 32 (quyển sách)

Đáp số: 32 quyển sách

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 49 Toán VNEN 3 tập 1 )

Trả lời các câu hỏi sau:

1. Có 24 quả táo, em giúp mẹ chia đều cho bố, mẹ, em gái và em. Hỏi mỗi người được mấy quả táo?

2. Bà có 18 cái kẹo, bà chia đều cho các cháu, mỗi cháu được 6 cái kẹo. Hỏi bà đã chia cho mấy cháu?

Trả lời:

1. Có 24 quả táo, em giúp mẹ chia đều cho bố, mẹ, em gái và em. Như vậy, mỗi người sẽ được chia 6 quả táo.

2. Bà có 18 cái kẹo, bà chia đều cho các cháu, mỗi cháu được 6 cái kẹo. Như vậy, bà đã chia cho 3 cháu.

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.