Giải Toán 3 VNEN Bài 25: Bảng đơn vị đo độ dài

Giải Toán 3 VNEN Bài 25: Bảng đơn vị đo độ dài

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "đố bạn biết?"

2. Thảo luận để điền số thích hợp vào chỗ chấm trong bảng sau:

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 25: Bảng đơn vị đo độ dài | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

3.

a. Đọc tên các đơn vị đo độ dài trong bảng tên theo thứ tự từ lớn đến bé

b. Đọc tên các đơn vị đo độ dài trong bảng trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

Trả lời:

a. Đọc tên các đơn vị đo độ dài từ lớn đến bé là: ki-lô-mét, héc-tô-mét, đề-ca-mét, mét, đề-xi-mét, xăng-ti-mét, mi-li-mét

b. Đọc tên các đơn vị đo độ dài từ bé đến lớn là: mi-li-mét, xăng-ti-mét, đề-xi-mét, mét, đề-ca-mét, héc-tô-mét, ki-lô-mét.

4. Điền số vào chỗ chấm

Trả lời:

1km = 10hm     1m = 10dm

1km = 1000m     1m = 100cm

1hm = 10dam     1m = 1000mm

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 55 Toán VNEN 3 tập 1 )

Điền số:

1hm = ... m     5m = ... dm

7hm = ... m     6m = ... cm

5dam = ... m     7cm = ... mm

Trả lời:

1hm = 100 m     5m = 50 dm

7hm = 700 m     6m = 60 cm

5dam = 50 m     7cm = 70 mm

Câu 2 (Trang 55 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tính (theo mẫu):

7hm x 6 =     54hm : 5 =

25m x 2 =     36hm : 3 =

Trả lời:

7hm x 6 = 42hm     45hm : 5 = 9hm

25m x 2 = 50m     36hm : 3 = 12hm

Câu 3 (Trang 55 Toán VNEN 3 tập 1 )

a. Đọc theo mẫu:

Đoạn thẳng AB đo được 1m và 6cm, viết tắt là 1m 6cm

1m 6cm đọc là: một mét sáu xăng-ti-mét

2m 3cm đọc là: .......................................

9m 5dm đọc là: .......................................

b. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

4m 7dm = ..... dm

4m 7cm = .... cm

7m 5dm = ...... dm

7m 5cm = ..... cm

Trả lời:

a. Đọc theo mẫu:

1m 6cm đọc là: một mét sáu xăng-ti-mét

2m 3cm đọc là: hai mét ba xăng-ti-mét

9m 5dm đọc là: chín mét năm đề-xi-mét

b. Điền vào chỗ chấm:

4m 7dm = 47 dm

4m 7cm = 407 cm

7m 5dm = 75 dm

7m 5cm = 705 cm

Câu 4 (Trang 55 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tính:

18dam + 15dam =

57hm - 38hm =

15km x 4 =

Trả lời:

18dam + 15dam = 33dam

57hm - 38hm = 19hm

15km x 4 = 60km

Câu 5 (Trang 55 Toán VNEN 3 tập 1 )

Điền dấu < = >:

6m 3cm ... 7m

6m 3cm ..... 630cm

6m 3cm ... 6m

6m 3cm ... 603 cm

Trả lời:

6m 3cm < 7m (vì 6m 3cm = 603cm, 7m = 700m, 603 < 700)

6m 3cm < 630cm (vì 6m 3cm = 603 cm, 603 < 630)

6m 3cm > 6m (vì 6m 3cm = 603 cm, 6m = 600cm, 603 > 600)

6m 3cm = 603 cm (vì 6m 3 cm = 603, 603 = 603)

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 56 Toán VNEN 3 tập 1 )

Em hỏi người lớn:

Người ta thường dùng đơn vị đo độ dài nào để đo:

Quãng đường từ tỉnh này sang tỉnh khác?

Chiều dài của sân vận động?

Chiều dài của quyển sách?

Bề dày của quyển sách?

Trả lời:

Khi đo quãng đường từ tỉnh này sang tỉnh khác ta sử dụng đơn vị ki-lô-mét (km)

Khi đo chiều dài của sân vận động ta dùng đơn vị mét (m)

Khi đo chiều dài của quyển sách ta dùng đơn vị xăng-ti-mét (cm)

Khi đo bề dày của quyển sách ta dùng đơn vị mi-li-mét (mm)

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.