Giải Toán 3 VNEN Bài 27: Bài toán giải bằng hai phép tính

Giải Toán 3 VNEN Bài 27: Bài toán giải bằng hai phép tính

A. Hoạt động cơ bản

1. Giải bài toán 1

Đọc bài toán 1: Trên cành có 3 con chim, cành dưới có nhiều hơn cành trên hai con chim. Hỏi:

a. Cành dưới có mấy con chim?

b. Cả hai cành có mấy con chim?

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Tóm tắt:

Giải Toán 3 VNEN Bài 27: Bài toán giải bằng hai phép tính | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

a. Số chim ở cành dưới là:

3 + 2 = 5 (con chim)

b. Số chim ở cả hai cành là:

3 + 5 = 8 (con chim)

Đáp số: a. 5 con chim

b. 8 con chim

2. Giải bài toán 2

Bể thứ nhất có 4 con cá. Bể thứ hai có nhiều hơn bể thứ nhất 3 con cá. Hỏi cả hai bể có bao nhiêu con cá?

Tóm tắt:

Giải Toán 3 VNEN Bài 27: Bài toán giải bằng hai phép tính | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Số cá ở bể thứ hai là: 4 + 3 = 7 (con cá)

Số cá ở hai bể là: 4 + 7 = 11 (con cá)

Đáp số: 11 con cá

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 60 Toán VNEN 3 tập 1 )

Giải các bài toán:

a. Một cửa hàng ngày thứ bảy bán được 9 quạt máy, ngày chủ nhật bán được nhiều hơn ngày thứ bảy 3 quạt máy. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu quạt máy?

b. Bao gạo thứ nhất cân nặng 25kg, bao gạo thứ hai nhẹ hơn bao gạo thứ nhất 10kg. Hỏi cả hai bao gạo cân nặng bao nhiêu kg?

Trả lời:

a. Ngày chủ nhật cửa hàng đó bán được số quạt là:

9 + 3 = 12 (cái quạt)

Cả hai ngày cửa hàng đó bán được số quạt là:

12 + 9 = 21 (cái quạt)

Đáp số: 21 cái quạt

b. Bao gạo thứ hai cân nặng số kg là:

25 - 10 = 15 (kg)

Cả hai bao gạo cân nặng số kg là:

25 + 15 = 40 (kg)

Đáp số: 40 kg

Câu 2 (Trang 60 Toán VNEN 3 tập 1 )

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải Toán 3 VNEN Bài 27: Bài toán giải bằng hai phép tính | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 27: Bài toán giải bằng hai phép tính | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 3 (Trang 61 Toán VNEN 3 tập 1 )

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m 5dm = .... dm

2m 34cm = .... cm

6dm 2cm = .... cm

3m 5cm = .... cm

Trả lời:

1m 5dm = 15 dm

2m 34cm = 234 cm

6dm 2cm = 62 cm

3m 5cm = 305 cm

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 61 Toán VNEN 3 tập 1 )

Nêu bài toán theo tóm tắt rồi giải bài toán đó:

Giải Toán 3 VNEN Bài 27: Bài toán giải bằng hai phép tính | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Nêu bài toán:

Có hai thùng đựng nước, thùng thứ nhất đựng 34l nước. Thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 12l nước. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít nước?

Bài giải:

Thùng thứ hai đựng được số lít nước là:

34 + 12 = 46 (lít)

Cả hai thùng đựng được số lít nước là:

34 + 46 = 80 (lít)

Đáp số: 80 lít

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.