Giải Toán 3 VNEN Bài 37: Bảng chia 9

Giải Toán 3 VNEN Bài 37: Bảng chia 9

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "tiếp sức"

Các em cùng nhau đọc nối tiếp bảng nhân 9

Tìm các phép nhân có tích bằng 24, 18, 36.

Trả lời:

Bảng nhân 9

9 x 1 = 9 9 x 2 = 18 9 x 3 = 27 9 x 4 = 36 9 x 5 = 45
9 x 6 = 54 9 x 7 = 63 9 x 8 = 72 9 x 9 = 81 9 x 10 = 90

Các phép nhân có tích bằng 24, 18, 36 là:

Có tích bằng 24 Có tích bằng 18 Có tích bằng 36

4 x 6 = 24

6 x 4 = 24

3 x 8 = 24

8 x 3 = 24

9 x 2 = 18

2 x 9 = 18

3 x 6 = 18

6 x 3 = 18

6 x 6 = 36

4 x 9 = 36

9 x 4 = 36

2. Thực hiện lần lượt các hoạt động và trả lời câu hỏi (sgk)

3. Các em dựa vào bảng nhân 9 để tìm kết quả các phép chia dưới đây và viết vào vở:

Trả lời:

9 : 9 = 1     36 : 9 = 4

18 : 9 = 2     45 : 9 = 5

27 : 9 = 3     54 : 9 = 6

90 : 9 = 10     63 : 9 = 7

72 : 9 = 8     81 : 9 = 9

4. Tính nhẩm:

Trả lời:

9 x 4 = 36     9 x 7 = 63

36 : 9 = 4     63 : 9 = 7

9 x 9 = 81     9 x 5 = 45

81 : 9 = 9     45 : 9 = 5

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 83 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tính nhẩm:

36 : 9 =     81 : 9 =

18 : 9 =     45 : 9 =

54 : 9 =     27 : 9 =

90 : 9 =     72 : 9 =

63 : 9 =

Trả lời:

36 : 9 = 4     81 : 9 = 9

18 : 9 = 2     45 : 9 = 5

54 : 9 = 6     27 : 9 = 3

90 : 9 = 10     72 : 9 = 8

63 : 9 = 7

Câu 2 (Trang 83 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tính nhẩm:

9 x 8 =     9 x 5 =

72 : 9 =     45 : 9 =

72 : 8 =     45 : 5 =

9 x 6 =     54 : 9 =

54 : 6 =

Trả lời:

9 x 8 = 72     9 x 5 = 45

72 : 9 = 8     45 : 9 = 5

72 : 8 = 9     45 : 5 = 9

9 x 6 = 54     54 : 9 = 6

54 : 6 = 9

Câu 3 (Trang 83 Toán VNEN 3 tập 1 )

Giải bài toán:

Có 36 bông hoa cắm vào các bình hoa, mỗi bình có 9 bông hoa. Hỏi cắm được mấy bình hoa?

Trả lời:

Số bình hoa cắm được là:

36 : 9 = 4 (bình)

Đáp số: 4 bình

Câu 4 (Trang 84 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tìm 1/9 số ô vuông của mỗi hình sau:

Giải Toán 3 VNEN Bài 37: Bảng chia 9 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Ta thấy:

• Hình A có tất cả 18 ô vuông, vậy 1/9 số ô vuông của hình là: 18 : 9 = 2 (ô vuông)

• Hình B có tất cả 36 ô vuông, vậy 1/9 số ô vuông của hình là: 36 : 9 = 4 (ô vuông)

Giải Toán 3 VNEN Bài 37: Bảng chia 9 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 2 (Trang 84 Toán VNEN 3 tập 1 )

Có 54 người khách cần sang sông, mỗi thuyền đều chở 9 khách (không kể người lái thuyền). Hỏi mấy thuyền chở hết số khách đó?

Trả lời:

Số thuyền chở hết số khách sang sông là:

54 : 9 = 6 (thuyền)

Đáp số: 6 thuyền

Câu 3 (Trang 84 Toán VNEN 3 tập 1 )

Một đàn vịt có 45 con đem nhốt đều vào 5 cái lồng. Hỏi mỗi lồng có bao nhiêu con vịt?

Trả lời:

Số con vịt nhốt trong mỗi lồng là:

45 : 5 = 9 (con)

Đáp số: 9 con

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.