Giải Toán 3 VNEN Bài 39: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Giải Toán 3 VNEN Bài 39: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "tìm nhà"

Tìm thẻ có nội dung thích hợp với kết quả phép tính trong ngôi nhà

Ví dụ:

Giải Toán 3 VNEN Bài 39: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

2. Em nói cho bạn nghe cách đặt tính và tính: 648 : 3 = ? (sgk)

b. Em và bạn đặt tính rồi tính: 236 : 5

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 39: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

3. Em nói cho bạn nghe cách đặt tính và tính 632 : 7 = ? (sgk)

b. Em và bạn đặt tính rồi tính: 560 : 8

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 39: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 88 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tính:

Giải Toán 3 VNEN Bài 39: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 39: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 2 (Trang 88 Toán VNEN 3 tập 1 )

Giải các bài toán:

a. Có 135 học sinh đi tham quan bằng 3 xe ô tô. Biết rằng số học sinh ở mỗi xe là như nhau, hỏi mỗi xe có bao nhiêu học sinh?

b. Một năm có 365 ngày, mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi năm đó gồm có bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày?

Trả lời:

a. Số học sinh của mỗi xe là:

135 : 3 = 45 (học sinh)

Đáp số: 45 học sinh

b. Số tuần lễ trong năm đó là:

365 : 7 = 52 (tuần) 1 ngày

Đáp số: 52 tuần 1 ngày

Câu 3 (Trang 88 Toán VNEN 3 tập 1 )

Điền Đ hoặc S vào ô trống:

Giải Toán 3 VNEN Bài 39: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 39: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 4 (Trang 89 Toán VNEN 3 tập 1 )

Viết (theo mẫu):

Số đã cho 672kg 280 giờ 588m 308 ngày
Giảm 4 lần 168kg
Giảm 7 lần 96kg

Trả lời:

Số đã cho 672kg 280 giờ 588m 308 ngày
Giảm 4 lần 168kg 70 giờ 147m
Giảm 7 lần 96kg 40 giờ 84m

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 89 Toán VNEN 3 tập 1 )

Bác Thủy thu hoạch được 416 quả cam, bác xếp đều vào 8 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả cam?

Trả lời:

Số cam ở mỗi hộp là:

416 : 8 = 52 (quả cam)

Đáp số: 52 quả cam

Câu 2 (Trang 89 Toán VNEN 3 tập 1 )

Em hãy tự nghĩ ra một tình huống trong cuộc sống hằng ngày có sử dụng phép chia và viết vào vở.

Trả lời:

Ví dụ:

1. Mẹ có 140 chiếc bánh, mẹ bảo em chia đều số bánh đó vào hộp. Mỗi hộp đựng 5 chiếc bánh. Hỏi cần phải bao nhiêu hộp để đựng hết số bánh đó?

2. Nhà em có 100 quả trứng gà, mẹ bảo chia trứng vào 4 khay. Hỏi mỗi khay đựng bao nhiêu quả trứng?

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.