Giải Toán 3 VNEN Bài 44: Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

Giải Toán 3 VNEN Bài 44: Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "kết bạn"

2. Thảo luận về cách tính giá trị của biểu thức: 4 + 6 x 2

3. Đọc kĩ nội dung sau

Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau

4. Tính giá trị của các biểu thức

a. 210 + 20 x 3

b. 5 x 9 - 5

c. 98 - 56 : 7

Trả lời:

a. 210 + 20 x 3 = 210 + 60 = 270

b. 5 x 9 - 5 = 45 - 5 = 40

c. 98 - 56 : 7 = 98 - 8 = 90

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 99 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tính giá trị của biểu thức:

a. 345 + 15 - 50     b. 20 x 2 : 5

67 - 43 + 20     30 : 6 x 7

Trả lời:

a. 345 + 15 - 50 = 360 - 50 = 310

67 - 43 + 20 = 24 + 20 = 44

b. 20 x 2 : 5 = 40 : 5 = 8

30 : 6 x 7 = 5 x 7 = 35

Câu 2 (Trang 99 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tính giá trị của biểu thức

a. 300 - 20 x 4     b. 200 + 63 : 3

12 x 4 - 20     56 : 8 + 12

Trả lời:

a. 300 - 20 x 4 = 300 - 80 = 220

12 x 4 - 20 = 48 - 20 = 28

b. 200 + 63 : 3 = 200 + 21 = 221

56 : 8 + 12 = 7 + 12 = 19

Câu 3 (Trang 99 Toán VNEN 3 tập 1 )

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

49 - 5 x 7 = 14 34 - 24 : 2 = 5
210 : 7 + 15 = 45 15 x 2 + 17 = 47
30 + 15 x 3 = 75 16 + 40 : 8 = 7

Trả lời:

49 - 5 x 7 = 14 S 34 - 24 : 2 = 5 S
210 : 7 + 15 = 45 Đ 15 x 2 + 17 = 47 Đ
30 + 15 x 3 = 75 Đ 16 + 40 : 8 = 7 S

Câu 4 (Trang 99 Toán VNEN 3 tập 1 )

Có 240 quyển sách xếp đều vào hai tủ, mỗi tủ có 4 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau?

Trả lời:

Cách 1:

Hai tủ có số ngăn là:

2 x 4 = 8 (ngăn)

Mỗi ngăn có số quyển sách là:

240 : 8 = 30 (quyển sách)

Đáp số: 30 quyển sách

Cách 2:

Mỗi ngăn có số quyển sách là:

240 : (2 x 4) = 30 (quyển sách)

Đáp số: 30 quyển sách

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 99 Toán VNEN 3 tập 1 )

Học sinh lớp 3A xếp thành 4 hàng, mỗi hàng có 4 bạn nam và 5 bạn nữ. Hỏi lớp 3A có tất cả bao nhiêu bạn?

Trả lời:

Cách 1:

Mỗi hàng có số học sinh là:

4 + 5 = 9 (học sinh)

Lớp 3A có số học sinh là:

4 x 9 = 36 (học sinh)

Đáp số: 36 học sinh

Cách 2:

Lớp 3A có tất cả số học sinh là:

4 x (4 + 5) = 36 (học sinh)

Đáp số: 36 học sinh

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.