Giải Toán 3 VNEN Bài 45: Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

Giải Toán 3 VNEN Bài 45: Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "kết bạn"

2. Em suy nghĩ rồi giải bài toán (sgk)

3. Em đọc kĩ nội dung sau:

Các biểu thức (15 + 25) x 4; (20 - 10) : 2; 4 x (12 + 8)... là biểu thức có dấu ngoặc ( )

Khi tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc () thì ta thực hiện các phép tính trong ngoặc trước

Ví dụ: (30 + 5) : 5 = 35 : 5 = 7

4. Tính giá trị của biểu thức:

a. (29 + 11) x 3

b. 34 - (20 - 10)

Trả lời:

a. (29 + 11) x 3 = 40 x 3 = 120

b. 34 - (20 - 10) = 34 - 10 = 24

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 101 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tính giá trị của biểu thức:

a. (45 + 15) : 3     b. 67 - (43 - 20)

20 x (12 - 10)     48 : ( 8 : 2)

Trả lời:

a. (45 + 15) : 3 = 60 : 3 = 20

20 x (12 - 10) = 20 x 2 = 40

b. 67 - (43 - 20) = 67 - 23 = 44

48 : ( 8 : 2) = 48 : 4 = 12

Câu 2 (Trang 101 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tính giá trị của biểu thức:

a. 48 : 4 : 2     b. 34 - 20 + 10

48 : (4 : 2)     34 - (20 + 10)

Trả lời:

a. 48 : 4 : 2 = 12 : 2 = 6

48 : (4 : 2) = 48 : 2 = 24

b. 34 - 20 + 10 = 14 + 10 = 24

34 - (20 + 10) = 34 - 30 = 4

Câu 3 (Trang 101 Toán VNEN 3 tập 1 )

Điền dấu < = >:

a. (21 - 11) x 4 ... 41

b. 56 - (23 + 7) ... 26

Trả lời:

a. (21 - 11) x 4 < 41 (vì (21 - 11) x 4 = 40)

b. 56 - (23 + 7) = 26 (vì 56 - (23 + 7) = 26)

Câu 4 (Trang 101 Toán VNEN 3 tập 1 )

Mẹ hái được 50 quả táo, chị hái được 35 quả táo, số táo của cả mẹ và chị được xếp vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?

Trả lời:

Cách 1:

Số quả táo mẹ và chị hái được là:

50 + 35 = 85 (quả)

Xếp vào 5 hộp thì mỗi hộp có số quả táo là:

85 : 5 = 17 (quả )

Đáp số: 17 quả

Cách 2:

Số quả táo trong mỗi hộp là:

(50 + 35) : 5 = 17 (quả)

Đáp số: 17 quả

Câu 5 (Trang 101 Toán VNEN 3 tập 1 )

Có 8 hình tam giác, mỗi hình như hình bên, hãy xếp thành hình ngôi nhà.

Giải Toán 3 VNEN Bài 45: Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 45: Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 101 Toán VNEN 3 tập 1 )

Mỗi thùng có 14 chai màu đỏ và 16 chai màu xanh. Hỏi 8 thùng như vậy có tất cả bao nhiêu chai?

Trả lời:

Cách 1:

Số chai ở mỗi thùng là:

14 + 16 = 30 (chai)

8 thùng có tất cả số chai là:

30 x 8 = 240 (chai)

Đáp số: 240 chai

Cách 2:

8 thùng có tất cả số chai là:

(14 + 16) x 8 = 240 (chai)

Đáp số: 240 chai

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.