Giải Toán 3 VNEN Bài 46: Luyện tập chung

Giải Toán 3 VNEN Bài 46: Luyện tập chung

A. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 102 Toán VNEN 3 tập 1)

Em nhắc lại cách tính giá trị biểu thức trong các trường hợp sau:

a. Biểu thức chỉ có các phép cộng, trừ hoặc biểu thức chỉ có các phép tính chia, nhân

b. Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia

c. Biểu thức có chứa dấu ngoặc

Trả lời:

a. Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân chia hoặc biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

b. Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

c. Nếu trong biểu thức có dấu ngoặc () thì ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

Câu 2 (Trang 102 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tính giá trị của biểu thức:

a. 37 - 25 + 20     b. 12 x 5 : 6

50 + 100 - 30     28 : 2 x 4

Trả lời:

a. 37 - 25 + 20 = 12 + 20 = 32

50 + 100 - 30 = 150 - 30 = 120

b. 12 x 5 : 6 = 60 : 6 = 10

28 : 2 x 4 = 14 x 4 = 56

Câu 3 (Trang 102 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tính giá trị của biểu thức:

a. 22 + 14 x 3     b. 70 - 48 : 4

126 + 80 : 4     120 - 15 x 8

Trả lời:

a. 22 + 14 x 3 = 22 + 42 = 64

126 + 80 : 4 = 126 + 20 = 146

b. 70 - 48 : 4 = 70 - 12 = 58

120 - 15 x 8 = 120 - 120 = 0

Câu 4 (Trang 102 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tính giá trị của biểu thức:

a. (22 + 38) : 5     b. 66 : (6 : 2)

25 x (23 - 20)     72 : (3 x 2)

Trả lời:

a. (22 + 38) : 5 = 60 : 5 = 12

25 x (23 - 20) = 25 x 3 = 75

b. 66 : (6 : 2) = 66 : 3 = 22

72 : (3 x 2) = 72 : 6 = 12

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 102 Toán VNEN 3 tập 1 )

Người ta xếp 80 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp 4 cái. Sau đó xếp các hộp vào thùng, mỗi thùng 5 hộp. Hỏi có bao nhiêu thùng bánh?

Trả lời:

Cách 1:

80 cái bánh xếp được số hộp là:

80 : 4 = 20 (hộp)

Xếp được số thùng bánh là:

20 : 5 = 4 (thùng)

Đáp số: 4 thùng

Cách 2:

Xếp được tất cả số thùng bánh là:

80 : 4 : 5 = 4 (thùng)

Đáp số: 4 thùng

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.